วิธีการเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอในช่องรายละเอียดสินค้า

Seller Support Desk

กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนด้างล่างเพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอในช่องรายละเอียดสินค้า

ขั้นตอนที่ 1: เลือกเมนูสินค้า > จัดการสินค้า > กดที่รูปดินสอของตัวสินค้าที่ต้องการแก้ไข > แก้ไขข้อมูล

 

 

วิธีการเพิ่มรูปภาพในช่องรายละเอียดสินค้า

 

ขั้นตอนที่ 1: เลือกรายละเอียดของสินค้า > กดที่ปุ่ม HTML ในรายละเอียดสินค้า *สามารถเพิ่มรูปหรือวิดีโอได้ตั้งแต่ตอนสร้างรายการสินค้าใหม่

 

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหารูปที่ต้องการเพิ่มในอินเตอร์เน็ต > คลิกขวาที่รูปภาพ > Copy image address

 

 

ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์โค้ด <img src="วาง image adress ที่ Copy มาที่นี่"> ลงในช่องรายละเอียดสินค้า > กดที่ปุ่ม HTML อีกครั้ง

 

 

รูปภาพจะปรากฎขึ้นดังตัวอย่าง

 

วิธีการเพิ่มวิดีโอในช่องรายละเอียดสินค้า

ขั้นตอนที่ 1: เลือกรายละเอียดของสินค้า > กดที่ปุ่ม HTML ในรายละเอียดสินค้า *สามารถเพิ่มรูปหรือวิดีโอได้ตั้งแต่ตอนสร้างรายการสินค้าใหม่

 

 

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาวิดีโอที่ต้องการเพิ่มใน Youtube > กดปุ่ม Share > Embeded > Copy โค้ดที่ปรากฎขึ้น

 

 

ขั้นตอนที่ 3: วางโค้ดลงในช่องรายละเอียดสินค้า > กดปุ่ม HTML อีกครั้ง

 

 

วิดีโอจะปรากฎขึ้นดังตัวอย่าง

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "การจัดทำรายการสินค้าของคุณ"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์