ต้องทำอย่างไร หากท่านต้องเดินทาง หรือไม่มีผู้ดูแลร้านค้า

Seller Support Desk

เราแนะนำให้คุณปิด SKU ทั้งหมดในร้านค้าเพื่อป้องกันการได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า โดยการใช้งานระบบ “Seller holiday mode” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยท่านให้สามารถตั้งค่าวันหยุดทำการของร้านท่านได้ด้วยตัวท่านเอง ซึ่งในวันหยุดทำการของท่าน สินค้าของท่านจะถูกปิดการใช้งานชั่วคราวโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีคำสั่งซื้อใดๆเข้าระบบ ท่านจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆต่อผลคะแนนการดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ไม่มีคำสั่งซ้อเข้าระบบระหว่างวันหยุดของร้านท่านเท่านั้น หากท่านมีคำสั่งซื้อคงค้างที่เข้าระบบก่อนร้านปิดทำการ ท่านยังคงต้องจัดการคำสั่งซื้อตามปกติ

คำแนะนำ

ท่านควรตั้งค่าปิดร้านล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการเพื่อจัดการคำสั่งซื้อที่อยู่ในระบบให้เรียบร้อยก่อนวันปิดร้านจริง เช่น หากท่านต้องการปิดร้านชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤษภาคม ท่านควรตั้งค่าปิดร้านในวันที่ 14 พฤษภาคมเป็นอย่างช้า เพื่อทำการจัดส่งสินค้าที่อยู่ในระบบออกไปทั้งหมดในวันที่ 15 พฤษภาคม

 

วิธีการตั้งค่าวันหยุดทำการ (ปิดร้านชั่วคราว)

  1. เข้าสู่ระบบ Seller Center หลังจากนั้นเลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”


  2. ที่เมนูย่อย “ทั่วไป” เลือกคำสั่ง “Holiday mode” และระบุวันที่ที่ท่านต้องการปิดร้าน หรือหากท่านไม่ต้องการตั้งค่าใดๆ ให้เลือกตัวเลือก “No” (ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้หากมีการเปลี่ยนแปลงการปิดร้านใดๆ) หลังจากนั้นกด “บันทึก”  3. ระบบจะทำการปิดร้านของท่าน ณ เวลา 00.00น. ของวันที่ท่านตั้งค่าปิดร้าน และระบบจะทำการเปิดร้านอีกครั้ง ณ เวลา 23.59น. ของวันสุดท้ายที่ท่านปิดร้าน หากท่านต้องการเปิดทำการเร็วกว่ากำหนดที่ตั้งค่าไว้ ท่านสามารถยกเลิกการตั้งค่าไดด้ตามคำแนะนำข้อ 2

  4. ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนวันปิดร้านที่หน้า Homepage ของ Seller Center

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกวันปิดร้านได้หรือไม่?

  • ได้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ทุกเวลา อย่างไรก็ตามท่านไม่สามารถทำการปิดร้านย้อนหลังได้

ในวันที่ร้านของฉันปิดทำการ ฉันสามารถเข้าสู่ระบบได้หรือไม่

  • ได้ ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือตรวจสอบความเรียบร้อยอื่นๆได้ตามปกติ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์