ผลการดำเนินงานของผู้ขาย (seller rating) คืออะไร

Seller Support Desk

Seller Rating คือ การแสดงตัวเลขของผลการดำเนินงานของผู้ขาย โดยประสิทธิภาพการทำงานของผู้ขายจะมีคะแนนตั้งแต่อันดับ 1-5 คะแนน 5 เป็นคะแนนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือดีที่สุด ซึ่งถูกกำหนดโดยปัจจัยดังต่อไปนี้ การดำเนินการพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง., การจัดส่งภายใน 48 ชม., อัตราการยกเลิก และอัตราการส่งคืนสินค้า ซึ่งคุณจะได้รับการแจ้งคะแนนผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ผ่านทางอีเมลล์

   สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย > โปรแกรมการสอน >"ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของร้านค้า"

 

 หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ลาซาด้าที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 018-0200 หรือส่งคำร้องผ่านการกรอกแบบฟอร์มหัวข้อ "แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 1 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์