ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าแบบบริการ FBL มาที่คลังสินค้าลาซาด้า

Seller Support Desk

 

 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "การใช้งานระบบ FBL"

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์