ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าแบบบริการ FBL มาที่คลังสินค้าลาซาด้า

Seller Support Desk

หลังจากที่ท่านสมัครร่วมใช้บริการเติมเต็มสินค้าโดยลาซาด้า (FBL) เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเริ่มต้นการใช้บริการ FBL ผ่านระบบ Seller Center ได้โดยตรง

เมื่อคำร้องขอของท่านได้รับการตรวจสอบ และตอบรับแล้ว ลาซาด้าจะส่งค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับการจัดส่งสินค้ามายังคลังสินค้าของลาซาด้า

หลังจากนั้นท่านจะต้องส่งอีเมลล์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลร้านของท่าน พร้อมรหัสสินค้าที่่ท่านต้องการจัดส่งมาเก็บยังคลังสินค้าของลาซาด้าเพื่อใช้บริการ FBL

ทางลาซาด้าจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อรายละเอียดประเภทสินค้า และจำนวนสินค้าของท่านได้ถูกพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นท่านสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลร้านค้า หรือแจ้งคำร้องขอผ่านระบบ Seller Center โดยขั้นตอนต่อไปนี้

1. กด "Products" >> "Fulfillment by Lazada"
2. กด "Send to Warehouse" >> "Create New Request"
3. กรอกรายละเอียดช่องหน้าต่างที่ปรากฎขึ้นให้ครบถ้วน

เมื่อท่านกรอกครบถ้วนแล้ว ลาซาด้าจะดำเนินการส่ง ใบสั่งซื้อ (PO) ให้ท่านเพื่อใช้อ้างอิง ลาซาด้าจะดำเนินการจัดส่งรถเข้ารับสินค้า หากท่านเลือก รับสินค้าโดยลาซาด้า

ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งเป็น ดำเนินการจัดส่งยังคลังสินค้าลาซาด้าเอง แต่โปรดระบุวัน และเวลาที่สินค้าจะมาถึงคลังสินค้าลาซาด้า

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์