นโยบายการรับสินค้าคืนจากลูกค้ามีอะไรบ้าง

Seller Support Desk

สินค้าคืน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามนโยบายการคืนสินค้า คือ
1. การคืนเนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนใจ
2. การคืนเนื่องจากการรับประกันความพึงพอใจในตัวสินค้า

โดยลูกค้าสามารถมีสิทธิ์คืนสินค้าได้ภายใน 7 วันและ/ หรือ 14 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบว่า สินค้าของท่านตรงตามเงื่อนไขการคืนหรือไม่ โดยการคลิก ลิงก์ นี้ จากนั้นเลือก "การคืนสินค้า"

หากท่านต้องการคืนสินค้าที่ท่านได้รับ ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มขอร้องเรียนเกี่ยวกับ "แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับสินค้าตีคืน (Return Claim Form)"

หากท่านต้องการสอบถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า ขอให้ผ่านกรอก แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (General Form) หรือ โปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ของลาซาด้าที่หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 2-0180-200

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "กระบวนการคืนสินค้า"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์