ผู้ขายจะได้รับเงินเมื่อไหร่

Seller Support Desk

การตัดรอบรายงานทางบัญชีจะตัดทั้งหมด 2 รอบ คือ

1. นับตั้งแต่วันที่ 1-14
2. วันที่15 - วันสิ้นเดือน

หลังจากวันตัดรอบแล้ว ลาซาด้าจะดำเนินการจ่ายเงินให้ ณ วันที่นับจากวันตัดรอบไปอีกประมาณ 7-10 วันทำการข้างหน้า โดยจะดำเนินการจ่ายเงินให้กับคำสั่งซื้อที่มีการบันทึกว่า "จัดส่งเรียบร้อย" ของวันที่ที่ถูกบันทึกไว้ในรอบนั้นๆ

  ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >>"การดำเนินการเรื่องเงิน"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 2 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์