ผู้ขายจะได้รับเงินเมื่อไหร่

Seller Support Desk

 

 

  ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >>"การดำเนินการเรื่องเงิน"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 2 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์