ขั้นตอนการนำข้อมูลออก และการหารายงานยอดขายเพื่อตรวจสอบรายละเอียด

Seller Support Desk

ท่านสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกเมนูแถบ "การเงิน"
2. เลือกเมนูแถบ "รายงานทางบัญชี"
3. เลิอกช่วงวันที่ที่ต้องการตรวจสอบ
4. กดปุ่ม "นำข้อมูลออก"

5.) หลังจากกด "น้ำข้อมูลออก" ลิ้งค์ดาวน์โหลดรายงานจะปรากฏขึ้นที่บริเวณหน้าเว็บไซต์ค่ะ 

รายละเอียดรายงานทางบัญชีของรอบการบัญชีนั้นๆจะถูกนำออกมาในรูปแบบไฟล์เอ็กเซล

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์