วิธีการจัดการการรับสินค้ากับบริษัทขนส่งควรทำอย่างไร

Seller Support Desk

เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น “พร้อมสำหรับการจัดส่ง” จะมีรถเข้ารับไปในวันทำการถัดไป

หมายเหตุ: สินค้าที่กด “พร้อมสำหรับการจัดส่ง” แล้ว  ให้ร้านค้าพิมพ์ฉลากจัดส่งสินค้า(shipping label)แปะหน้ากล่องและแพคสินค้าให้เรียบร้อย ร้านค้าสามารถจัดส่งสินค้าให้ขนส่งในวันเดียวกันได้เลย

หมายเลขติดตามการจัดส่ง (Tracking No.) จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องกรอกหมายเลขเอง ถ้าหากเจ้าหน้าที่รับสินค้า ไม่มารับสินค้าตามตารางนัดหมาย โปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ของลาซาด้าที่เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2-0180-200 หรือกรอก "แบบฟอร์มทั่วไป" ผ่านเมนู "ส่งคำร้องขอ"  เพื่อส่งเรื่องตรวจสอบต่อไป

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 1 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์