วิธีการจัดการการรับสินค้ากับบริษัทขนส่งควรทำอย่างไร

Seller Support Desk

การรับสินค้าจากร้านค้าผู้ขาย จะถูกจัดตารางเวลา สำหรับการรับสินค้าในวันถัดไปอย่างอัตโนมัติ เมื่อสถานะสินค้าได้ถูกปรับเป็น "พร้อมสำหรับการจัดส่ง" ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันนั้น

หากท่านปรับสถานะคำสั่งซื้อเป็น "พร้อมมสำหรับการจัดส่ง (Ready to ship)" ก่อนเวลา 16.00 น. ขนส่งจะเข้ารับสินค้าในวันทำการถัดไป

หากท่านปรับสถานะคำสั่งซื้อเป็น "พร้อมมสำหรับการจัดส่ง (Ready to ship)" หลังเวลา 16.00 น. ขนส่งจะเข้ารับสินค้าในอีก 2 วันทำการถัดไป

หมายเลขติดตามการจัดส่ง (Tracking No.) จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องกรอกหมายเลขเอง ถ้าหากเจ้าหน้าที่รับสินค้า ไม่มารับสินค้าตามตารางนัดหมาย โปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ของลาซาด้าที่เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2-0180-200 หรือกรอก "แบบฟอร์มทั่วไป" ผ่านเมนู "ส่งคำร้องขอ"  เพื่อส่งเรื่องตรวจสอบต่อไป

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 1 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์