"Price" และ "Saleprice" มีความแตกต่างกันอย่างไร?

Seller Support Desk

ราคา หรือ Price คือราคาขายปกติ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาขาย หรือ Saleprice คือ ราคาส่วนลดของราคาสินค้า ซึ่งราคาส่วนลดนี้จะแสดงราคาระหว่างช่วงเวลาขาย ณ. ปัจจุบัน หรือ ราคาร่วมโปรโมชั่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หากผู้ขายมีราคาเป็นราคามาตรฐานเดียว กรุณากรอกตัวเลขที่ช่อง "ราคา" เท่านั้น

  ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "อัพเดทราคาและคลังสินค้า-หลายรายการ"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์