วิธีการปรับจำนวนสินค้าคงคลัง

Seller Support Desk

วิธีปรับจำนวนสินค้าคงคลังแบบทีละรายการสินค้า ปฏิบัติดังนี้

1.หน้า Seller Center เลือกเมนูแถบ "สินค้า"
2.เลือกหัวข้อ "จัดการสินค้า"
3.ใช้เมนูค้นหา กรอกรหัสสินค้า หรือชื่อสินค้า
4.เลือกสินค้าที่ท่านต้องการปรับปรุง

5.แก้ไขจำนวนสินค้าที่หัวข้อ "มีสินค้า" 

 

วิธีปรับจำนวนสินค้าคงคลังแบบทีละหลายรายการสินค้า ปฏิบัติดังนี้

 

1.หน้า Seller Center เลือกเมนูแถบ "นำเข้าสินค้า"
2.ใต้หัวข้ออัพเดตสินค้า ให้ดาวน์โหลดเทมเพลต "อัพเดตคลังสินค้า"

3.หลังจากดาวน์โหลด แก้ไขจำนวนสินค้าในไฟล์ CSV. ที่ช่อง "Quantity"
4.บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล CSV เหมือนเดิม
5.ใต้หัวข้อนำเข้าสินค้า ให้เลือก Import Mode เป็น "อัพเดตสินค้า"
6.เลือกไฟล์ CSV ที่ได้มีการปรับปรุงจำนวนสินค้าคงคลังเรียบร้อยแล้วเข้า
7.กด "อัพโหลดไฟล์"

ปล. ท่านจะต้องโหลดโปรแกรม Openoffice เพื่อใช้ในการเปิดอ่านไฟล์ CSV  

  ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "อัพเดทราคาและคลังสินค้า-หลายรายการ"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์