วิธีการลบ หรือ ปิดสินค้าเฉพาะบางรายการ

Seller Support Desk

วิธีการลบสินค้า

ขั้นตอนที่ 1: เลือกเมนูสินค้า > จัดการสินค้า > กดที่รูปดินสอของตัวสินค้าที่ต้องการลบ > ลบสินค้า

 

 

 

วิธีการปิดสินค้า

ขั้นตอนที่ 1 :สังเกตการแสดงผล และ สถานะ เปิด/ปิด ของสินค้า (เครื่องหมายถูก หมายถึง กำลังออนไลน์อยู่)

 

 

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ปุ่มในแถบ เปิดการใช้งาน เพื่อสั่งปิดสินค้า (ช่องแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายกากบาท หมายถึง สินค้าปิดการใช้งานแล้ว)

 

 

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "การจัดทำรายการสินค้าของคุณ"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 1 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์