วิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ระบบ Seller Center

Seller Support Desk

1. เข้าระบบ Seller Center ด้วยบัญชีที่สถานะเป็น "Seller Full Access"

 

2. ไปที่เมนู "บัญชีของฉัน" > "จัดการผู้ใช้"

.3. กดที่ "เพิ่มผู้ใช้งาน"

 

4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมเลือกสถานะของบัญชีผู้ใช้งานและภาษาพื้นฐาน จากนั้นกด "บันทึก" เพื่อจบการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน

 สถานะของบัญชีผู้ใช้งานแตกต่างกันดังต่อไปนี้

Seller Full Access - สิทธิ์ในการใช้งานทุกส่วนในระบบ

Seller Catalog Access - สิทธิ์ในการใช้งานเฉพาะเมนู สินค้า

Seller Order Access - สิทธิ์ในการใช้งานเฉพาะเมนู คำสั่งซื้อ

Seller API Access – สิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะหน้าเริ่มต้น

 

หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ลาซาด้าที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 018-0200 หรือส่งคำร้องผ่านการกรอกแบบฟอร์มหัวข้อ "แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์