วิธีแก้ไขจำนวน และประเภทการแจ้งเตือนจากแอพพลิเคชั่น Seller Center

Seller Support Desk

คุณไม่สามารถแก้ไขจำนวนการแจ้งเตือนที่คุณได้รับได้ แต่คุณสามารถแก้ไขประเภทของการแจ้งเตือนที่คุณต้องการได้รับได้

หากต้องการแก้ไขประเภทของการแจ้งเตือนที่คุณได้รับ

1.เลือก “ตั้งค่า” ที่ปุ่มเมนู บริเวณด้านล่างของหน้าจอ
2.เลือกเปิดหรือปิดปุ่มสีเขียวเพื่อเลือกการแจ้งเตือนที่คุณต้องการใน “การแจ้งเตือน”

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์