ทำไมโทรศัพท์ไม่สามารถสแกนบาร์โค้ดเพื่อดำเนินการติดตั้งแอพพลิเคชั่นได้

Seller Support Desk

ขั้นแรก คุณจำเป็นต้องตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณว่าสามารถสแกนบาร์โค้ดอื่นๆได้หรือไม่ ถ้าได้ คุณสามารถรายงานปัญหานี้ต่อศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ของลาซาด้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 018-0200 หรือส่งคำร้องผ่านการกรอกแบบฟอร์มหัวข้อ "แบบฟอร์มทั่วไป" ในเมนู "ส่งคำร้องขอ" ที่หน้าเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์