นโยบายผู้ขายใหม่-การละเมิดนโยบายของลาซาด้า

Seller Support Desk

อัพเดทหัวข้อการละเมิดนโยบายของลาซาด้า

 

ผู้ขายจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าปรับจากการละเมิดนโยบายของลาซาด้า อย่างไรก็ตามลาซาด้ามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามความเหมาะสมซึ่งรวมถึงการปิดบัญชีเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับมาร์เก็ตเพลส นโยบายของลาซาด้าอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

  • การลงสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา, สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต, สินค้าลอกเลียนแบบ
  • การใช้งานที่ผิดวิธี (เช่น สั่งซื้อสินค้าของตนเองโดยใช้ส่วนลด, การขายสินค้าที่ซื้อมาจากลาซาด้า)
  • การลงสินค้าที่ส่งผลหรือมีผลกระทบต่อการเมือง, สถาบันกษัตริย์, หรือสถาบันศาสนา
  • สินค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายประเทศไทย (เช่น ไม่มีฉลากกำกับ, ไม่มีรายละเอียดระบุไว้)
  • ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน Seller Center
  • ใช้ผู้ให้บริการจัดส่งที่ไม่ได้รับอนุมัติจากลาซาด้า

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์