วิธีแก้ไขปัญหา Product Quality Index (PQI)

Seller Support Desk

1. เข้าไปที่ https://lazadacb.formstack.com/forms/pqi_feedback_th

 

2. ศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาจากตัวอย่าง

และเปรียบเทียบกับปัญหาสินค้าใน Seller Center แถบ Poor Quality

3. โหลดไฟล์ Feedback Template จากลิงค์ในข้อที่ 1

4. กรอกวิธีแก้ไขปัญหาลงใน Feedback Template

ตัวอย่าง การกรอก Feedback Template

SKU กรอก Shop SKU

5. แนบไฟล์และส่ง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์