การเปลี่ยนแปลงในสัญญาซื้อขาย

Seller Support Desk

Lazada_logo_long.png

ประกาศสำหรับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560.

เรียนคู่ค้าที่เคารพ,

ทางลาซาด้ามีความยินดีที่จะประกาศ สัญญาซื้อขายฉบับล่าสุด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ประสบการณ์การของขายคุณดีขึ้นบนแพลตฟอร์มของเรา 

Date of effect: วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560.

ดาวน์โหลดภาษาอังกฤษได้ที่นี่ NEW MARKETPLACE AGREEMENT HERE (EN)

ดาวน์โหลดภาษาไทยได้ที่นี่ NEW MARKETPLACE AGREEMENT HERE (TH)

หากร้านค้ายอมรับ ทางร้านค้าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไร แต่หากคุณมีข้อสงสัยหรือไม่ยอมรับในข้อเปลี่ยนแปลงนี้ กรุณาแจ้งให้ลาซาด้าทราบและแจ้งการปิดร้านค้า ก่อนถึงวันที่มีผลบังคับใช้ ได้ที่นี่ form. โดยเลือก "Request subject" = "Other" และแจ้งความเห็นของท่านได้ที่กล่อง "Additional detail" 

หัวข้อการเปลี่ยนแปลงในสัญญาการซื้อขาย  (สัญญาการซื้อขายล่าสุด ตุลาคม 2015 สามารถอ่านได้ที่นี่ English here และ Thai here):

Clause

Topic

Change

Details

Appendix A

Clause 15.2

การจ่ายเงิน

การจ่ายเงินให้รานค้าจะเปลี่ยนจากระยะเวลา 2 อาทิตย์ เป็น 1 อาทิตย์

15.2 ลาซาด้าจะทำการกระทบยอดและชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ การชำระเงิน การคืนเงิน ค่าธรรมเนียมการผิดนัด และการปรับปรุงรายการใดๆ ทั้งหมด (“การชำระเงิน”) ตามข้อกำหนดฉบับนี้ โดยการชำระเงินและการคิดค่าธรรมเนียมจะเกิดขึ้นทุกๆ สัปดาห์ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการถัดไป เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะมีการตกลงเป็นอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์ต้องถูกส่งต่อให้แก่ผู้ขายทุกๆ สัปดาห์ หรือ ทุกเดือนตามแต่สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างลาซาด้าและบุคคลที่สามผู้ให้บริการโลจิกติกส์ โดยจำนวนเงินที่ถูกหักไปนั้น หากมีจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่แท้จริง อันเกิดจากการคำนวนยอดเงินที่คลาดเคลื่อน ลาซาด้าจะปรับยอดและส่งรายละเอียดให้ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องในภายหลัง

Appendix B

Schedule A

ค่าคอมมิชชัน

ลิงค์ใหม่สำหรับรายละเอียดค่าคอมมิชชั่น 

https://lazadathpsc.zendesk.com/hc/th/articles/115001369268-ค-าคอมมิชชั-นในการขายสินค-ากับลาชาด-า

Appendix B

Schedule B

ค่าธรรมเนียมการส่งสินค้า/โลจิสติกส์

ลิงค์ใหม่สำหรับค่าธรรมเนียมการส่งสินค้า/โลจิสติกส์

https://lazadathpsc.zendesk.com/hc/th/articles/115010602028-อัตราค-าจัดส-งสินค-า

Appendix B

Schedule B

ค่าธรรมเนียมการส่งสินค้า/โลจิสติกส์

ยกเลิกการเก็บอัตราค่าจัดส่งสำหรับพื้นที่ห่างไกล

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียมการส่งสินค้า/โลจิสติกส์ ตั้งเเต่กลาง กันยายน 2559.

Appendix B

Schedule C

Default fee

ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการติดต่อลูกค้าโดยตรง

ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม การติดต่อลูกค้าโดยตรง

Appendix B

Schedule D

การส่งคืนและการส่งที่ผิดพลาด

ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม (50 บาทต่อชิ้น) สำหรับการส่งคืนและการส่งที่ผิดพลาด

ยกเลิกการส่งคืนที่ผิดพลาด ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560.

ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมสินค้า Return Return fee ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560

Appendix B

Schedule D

การส่งคืนและการส่งที่ผิดพลาด

ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้าที่ส่งผิดพลาด

มีผลหยุดใช้ตั้งเเต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560

Appendix B

Schedule D

การส่งคืนและการส่งที่ผิดพลาด

ยกเลิกการเก็บค่าคอมมิชชั่น สำหรับสินค้าที่ถูกยกเลิก

มีผลหยุดใช้ตั้งเเต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ด้วยความเคารพ,

ทีมงานลาซาด้า

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์