การสร้างแบรนด์สินค้าอัตโนมัติ

Seller Support Desk

การสร้างแบรนด์โดยอัตโนมัติคืออะไร
ถูกสร้างขึ้นเพื่อแทนที่กระบวนการสร้างแบรนด์ในปัจจุบันเพื่อให้กระบวนการและการใช้งาน สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้การสร้างอัตโนมัติจากระบบ ไม่จำเป็นต้องส่งแบบคำร้องเพื่อเพิ่มแบรนด์สินค้าอีกต่อไป ลดระยะเวลาการส่งและตรวจสอบคำร้อง เพื่อให้การสร้างแบรนด์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


ขั้นตอนการสร้างแบรนด์โดยอัตโนมัติ
1.เข้าไปที่หน้าข้อมูล SPU และวางเม้าส์ไว้ตรงที่เครื่องหมาย ! ตรงหัวข้อ แบรนด์ (Brand) จะปรากฏลิ้งก์เพื่อเข้าสู่การสร้างแบรนด์ หรือเข้าไปที่ลิ้งก์  https://sellercenter.lazada.co.th/product/publish/brand 

2.พิมพ์ชื่อแบรนด์ที่ต้องการสร้าง จากนั้น กดปุ่ม Submit เพื่อส่งข้อมูล หากมีแบรนด์ดังกล่าวในระบบอยู่แล้ว ระบบจะแสดง popup error ขึ้นมา

หากส่งข้อมูลสำเร็จ จะได้รับข้อความ Success กรุณาตรวจสอบกรุณาตรวจสอบอีเมล์แจ้งผลการสร้างแบรนด์สินค้า จากนั้นสามารถสร้างสินค้าโดยใช้แบรนด์ที่ท่านสร้างไว้ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์