ห้ามระบุลิ้งหรือข้อมูลใดๆของผู้ขายลงบนภาพสินค้า

Seller Support Desk

คำจำกัดความ : 
รูปภาพสินค้าที่อัพโหลดมีข้อมูลติดต่อของร้านค้าภายนอก ไม่ว่าจะเป็นลิ้งก์เว็บไซต์ , เบอร์โทรศัพท์ , Line ID ต่างๆของร้านค้า หรือข้อมูลใดๆที่จะติดต่อให้เกิดการซื้อขายภายนอก

 

คำแนะนำ: 
โปรดลบข้อมูลติดต่อใดๆ ในรูปภาพ หรือใช้เฉพาะรูปภาพที่แสดงตัวสินค้าเท่านั้น

 

ตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการอนุมัติ : 

1.jpg

 

ตัวอย่างรูปภาพที่ไม่ผ่านการอนุมัติหรือถูกปฏิเสธ :

2.jpg

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์