วิธีการตรวจสอบสถานะสินค้า

Seller Support Desk

สถานะสินค้าคืออะไร

สถานะสินค้าแสดงถึงการออนไลน์อยู่บนหน้าเว็บไซต์ สถานะสินค้าจะต้องผ่านทุกสถานะ เพื่อออนไลน์ไปสู่หน้าเว็บไซต์

ตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่ไหน

ในตารางรายการสินสินค้า สินค้าแต่ละตัวจะแสดงสถานะที่ช่อง การมองเห็น ซึ่งหากนำเม้าไปชี้ที่สัญลักษณ์  หรือ X ก็จะแสดงผลรายการขึ้นมาให้ตรวจสอบ

Image00002.jpg

แต่ละสถานะคืออะไร

ตรวจสอบสถานะ การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จากตารางด้านล่าง

สถานะ

ความหมายเมื่อ  

สถานะบนเว็บไซต์เมื่อ  X

สินค้าอยู่ในสถานะเปิดการใช้งาน

สินค้าเปิดใช้งานอยู่

ไม่ออนไลน์

ร้านค้าอยู่ในสถานะเปิดการใช้งาน

ร้านค้าเปิดใช้งานอยู่

ไม่ออนไลน์

Seller is verified

Seller ยืนยัน Email แล้ว

ไม่ออนไลน์

ได้รับการอนุมัติคุณภาพ

ผ่านการ QC แล้ว

•หากเป็นสินค้าใหม่ จะไม่ออนไลน์

•หาก แก้ไขสินค้าที่ออนไลน์ อยู่จะยังคงออนไลน์ข้อมูลเดิมก่อนการแก้ไข

•หากถูก ปฏิเสธ จะไม่ออนไลน์

Brand status is active

Brand ถูกเปิดใช้งานในระบบแล้ว

ไม่ออนไลน์

ราคา 0 และ จำนวนสินค้าคงเหลือ 0

ราคามากกว่า 0 และ มีสต๊อค

*ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าร้าน

รูปภาพได้รับการอัปโหลด

มีรูปภาพหลักสินค้าแล้ว

ไม่ออนไลน์

สินค้าได้รับการจัดหมวดหมู่

ถูกจัดหมวดหมู่แล้ว

ไม่ออนไลน์

แบรนด์ได้รับการอนุมัติ

แบรนด์ได้รับการอนุมัติแล้ว

ไม่ออนไลน์

อัปโหลดไปยังร้านค้า

รายการสินค้าอัพโหลดไป ระบบ แล้ว

หากสินค้าออนไลน์อยู่แล้ว จะยังคงแสดงผล แต่หากเป็นสินค้าใหม่ จะไม่แสดงผล

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์