ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขและอัพเดทข้อมูลจำเพาะของสินค้า

Seller Support Desk

คำจำกัดความ:
ข้อมูลจำเพาะของสินค้าถูกอัพเดทไปเป็นค่าที่แตกต่างจากปัจจุบัน

 

ข้อแนะนำ:
- ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูลจำเพาะ โปรดสร้าง SKU ใหม่ การแก้ไขข้อมูลจำเพาะของสินค้าสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นถูกต้องหรือเพิ่งถูกใส่ลงไปเป็นครั้งแรก

 

4.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์