ห้ามปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลการรับประกัน

Seller Support Desk

คำจำกัดความ:

การรับประกันของสินค้าได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นค่าอื่น โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับประกันของสินค้าควรเป็นการปรับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า

คำแนะนำ:

ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบการรับประกัน การแก้ไขการรับประกันอนุญาติให้ทำได้เฉพาะในกรณีที่การรับประกันนั้นถูกต้องแล้วหรือถูกเพิ่มเข้ามาเป็นครั้งแรกกับตัวสินค้า คุณสามารถสร้างรหัส SKU ใหม่พร้อมการรับประกันที่อัพเดตและยกเลิกการใช้งาน SKU เดิมของคุณ

ข้อแนะนำ:

ข้อมูลการรับประกันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขณะจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณ (ในขั้นตอนที่ 4 ของการจัดการ/สร้างสินค้า) อย่างไรก็ตาม จำไว้ว่าห้ามไม่ให้ลดค่าการรับประกันของ SKU สินค้าในปัจจุบัน

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์