ไม่มีการระบุถึงขนาดและน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์

Seller Support Desk

คำจำกัดความ:
สินค้าไม่ได้ระบุขนาดของบรรจุภัณฑ์หรือน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ ขนาดของบรรจุภัณฑ์คือขนาดของกล่องบรรจุสินค้าที่มีสินค้าบรรจุอยู่ข้างในซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้า (เน้นหนาตรงขนาดกล่องรวมสินค้าบรรจุ) ค่าจัดส่งนั้นถูกคำนวณจากน้ำหนักตามปริมาตรโดยยึดตามขนาดของสินค้าการใส่ขนาดของสินค้าที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ค่าจัดส่งนั้นสูงกว่าปกติซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า


ข้อแนะนำ:
- โปรดใส่ขนาดและน้้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อให้การคานวณค่าจัดส่งนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อสินค้า
- ไม่อนุญาติให้ใส่ค่าเป็น 0

 

gib1.jpg

 

================================

 

SKU ของท่านอาจถูกรีเจคด้วยข้อความ "missing_dimension_check" ในช่อง QC Comment นั่นหมายความว่า SKU ของคุณถูกปฏิเสธโดยระบบอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบ SKU ของท่านอีกครั้งดังนี้

- ช่องใดช่องหนึ่งของขนาด หรือ น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์สินค้ามีค่าเป็น 0 หรือต่ำกว่า 0 หรือไม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์