เคล็ดลับการเพิ่มรูปภาพสินค้าให้ได้คุณภาพที่ดี

Seller Support Desk

วิธีอัพโหลดรูปภาพสินค้าเข้าสู่ระบบมีอยู่ 2 วิธี

1. อัพโหลดแบบ 1-1

- อัพโหลดระหว่างสร้างสินค้า

ในระหว่างการสร้างสินค้าหรือการแก้ไขสินค้าบนระบบ Seller Center ร้านค้าสามารถเพิ่มรูปภาพสินค้า หรือแก้ไขสินค้าได้ที่หน้าที่ 4 SKU&Image โดยรูปาภพสามารถเพิ่มได้สูงสุด 8 รูป

Image00004.jpg

Image00003.jpg

- อัพโหลดที่เมนูจัดการรูปภาพ

ไปที่ การจัดการสินค้า > จัดการรูปภาพ ระบบจะแสดงผลรายการชื่อสินค้า รหัสสินค้า และ รูปภาพของสินค้า โดยสามารถค้นหา รหัสสินค้าเพื่อเพิ่มรูปภาพได้

Image00005.jpg

2.อัพโหลดแบบหลายรายการ (Mass Upload)

วิธีนี้จะช่วยลดเวลาการอัพโหลดรูปภาพที่มีหลายสินค้าได้ โดยสินที่ร้านค้าต้องมีคือลิ้งก์รูปภาพสินค้าที่ถูกฝากไว้บน Image hosting ต่างๆ จะนั้นนำลิ้งเหล่านั้นมาใช้ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลทจากระบบ

Image00012.jpg

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล (เปิดไฟล์)

Image00013.jpg

ขั้นตอนที่ 3 ใส่ข้อมูลรูปภาพที่จะอัพโหลด

Image00014.jpg

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกไฟล์เพื่อเตรียมอัพโหลด

Image00015.jpg

ขั้นตอนที่ 5 อัพโหลดเข้าสู่ระบบ 

Image00030.jpg

วิธีการสร้างรูปภาพที่ดีที่สุด ควรครอบคลุมปัจจัยเหล่านี้

1. รูปภาพสำหรับสินค้าทั้งหมดควรจะมีขนาดสัดส่วนเป็น 1:1 หรือ 850 x 850 พิกเซล
2. รูปภาพควรมีภาพพื้นหลังสีขาว
3. สินค้าควรครอบคลุม 80% ของรูปภาพ
4. ไม่ใช้รูปภาพลามกอนาจาร
5. ใช้รูปภาพอย่างน้อย 3 รูปภาพ มากที่สุด 8 รูปภาพ
6. สินค้าควรถูกแกะออกจากบรรจุภัณฑ์และถูกถ่ายภาพออกมาอย่างดี

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์