ทำไมสินค้าถึงถูกปฏิเสธ

Seller Support Desk

1.PNG

2.PNG

3.PNG

4.PNG

5.PNG

6.PNG

7.PNG

8.PNG

9.PNG

10.PNG

11.PNG

12.PNG

13.PNG

14.PNG

15.PNG

16.PNG

17.PNG

18.PNG

19.PNG

20.PNG

21.PNG

22.PNG

23.PNG

24.PNG

25.PNG

26.PNG

27.PNG

28.PNG

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์