หากสินค้ามีของแถม โปรดระบุมูลค่าของแถมในช่อง Free Items

Seller Support Desk

สำหรับสินค้าที่มีของแถมรวมอยู่ด้วยนั้น ผู้ขายจะต้องระบุมูลค่าของแถมทุกรายการ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ขายจะต้องระบุรายชื่อของแถม และราคาของแถมชิ้นนั้นๆในช่อง Free Items

 

================================

 

SKU ของท่านอาจถูกรีเจคด้วยข้อความ "seller_promotion_mandatory_keyword_check" ในช่อง QC Comment นั่นหมายความว่า SKU ของคุณถูกปฏิเสธโดยระบบอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบ SKU ของท่านอีกครั้งดังนี้

1. มีการระบุรายการของแถมในช่อง Free Item แต่ไม่มีการระบุราคาของแถม
2. มีการระบุรายการของแถมในช่อง Free Item และราคาเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีคำว่า บาท หรือ baht กำกับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์