เครื่องมือที่ช่วยจัดการด้านกรอบเวลาของร้านในการจัดการคำสั่งซื้อ

Seller Support Desk

SLA breach management คืออะไร และมีประโยชน์อะไร

 

SLA breach management ย่อมาจาก Seller Level Agreement Breach Management หรือฟังชั่นที่ช่วยแจ้งเตือนกรอบเวลาในการจัดส่งสินค้าแก่บริษัทขนส่งก่อนการยกเลิกคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ลาซาด้าแนะนำให้ร้านค้าจัดส่งสินค้าภายในวันทำการถัดไปเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

กรอบเวลานี้สามารถ ปรับเพิ่ม หรือลด ได้ตามความเหมาะสม การปรับเพิ่มหรือลด ให้เหมาะกับความเหมาะสมแก่ช่วงเวลา และยอดขาย เช่น ช่วงวันหยุดเทศกาล หรือร้านค้ามีการคาดการณ์ยอดขายที่จะเพิ่มในช่วงแคมแปญ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 

ร้านค้าจะได้รับการแจ้งเตือนในส่วนของวันที่กำหนด เพื่อป้องกันการถูกยกเลิกคำสั่งซื้อเนื่องจากเกินเวลา

รูปภาพตัวอย่างใน Seller Center

 

การเปลี่ยนแปลงของค่าสีหมายถึง

 

เขียว ร้านมีเวลาคงเหลือในการจัดส่ง มากกว่า 12 ชั่วโมง

เหลือง ร้านมีเวลาคงเหลือในการจัดส่ง น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

แดง ร้านมีเวลาคงเหลือในการจัดส่ง น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์