วิธีการทดลองดูรูปภาพสินค้าขณะเพิ่มสินค้า

Seller Support Desk

การพรีวิวสินค้า/SKU ยังไม่สามารถทำได้ใน Seller Center ตอนนี้

เมื่อคุณส่งสินค้า/SKU ไปแล้ว คุณสามารถพรีวิวสินค้า/SKU ใหม่ได้ที่แถบ "จัดการสินค้า" ใน Seller โดยการคลิกที่ "ปิดการใช้งาน" และ "อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบคุณภาพ"

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "การจัดทำรายการสินค้าของคุณ"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์