คุณสมบัติในระบบ Seller Center สำหรับใช้งานด้านเพิ่มสินค้าประเภทแฟชันมีประโยชน์อย่างไร

Seller Support Desk

คุณสมบัตินี้จะช่วยให้ท่านเพิ่มสินค้าได้สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากท่านสามารถเลือกระบุขนาดหรือรายละเอียดของสินค้าได้โดยเลือกจากรายการที่ระบบเตรียมจัดไว้ให้


สินค้าหมวดหมู่แฟชั่นแต่ละชนิดถูกคัดแยกข้อมูลอย่างละเอียด รายละเอียดของสินค้าแต่ละประเภทได้รับการจัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลสินค้าของท่านครบถ้วนและเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจได้ง่ายกว่าเดิม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์