บริการถ่ายภาพโดยลาซาด้า

Seller Support Desk

1. บริการถ่ายภาพโดยลาซาด้า คืออะไร
บริการถ่ายภาพแบบมืออาชีพเพื่อให้ได้รูปภาพสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มคุณภาพให้กับรูปภาพของคุณ ทำให้รูปภาพของสินค้าคุณเป็นที่ดึงดูดมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง


2. บริการนี้มีประโยชน์อย่างไร
 คู่ค้าทุกท่านที่ต้องการมีรูปภาพสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ติดปัญหาในการแก้ไขรูปภาพอีกต่อไป ได้รูปภาพที่มีคุณภาพจากทุกมุมมองยอดขายเพิ่มขึ้น


3. การใช้บริการถ่ายภาพต้องนำสินค้าไปถ่ายรูปที่ไหน

ท่านสามารถใช้บริการถ่ายภาพได้ 2 แห่ง คือ

1) โฟโต้สตูดิโอ @ ออฟฟิศลาซาด้า

ชั้น 29 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ 689 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Partner Support 02-018-0200 , ศุภณัฐ พุ่มมณี (บอส) 097-270-4592

 

 

2) โฟโต้สตูดิโอ @ คลังสินค้าลาซาด้า

W 5/2 ชั้น 2 เลขที่ 172/2 หมู่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 097-283-2717

 

 

4. ค่าใช้จ่ายของบริการถ่ายภาพ

      1) โฟโต้สตูดิโอ @ ออฟฟิศลาซาด้า 2 แบบ

  • แบบที่ 1 : SELF-SERVICE @ LAZADA OFFIC

บริการพื้นที่สตูดิโอสำหรับร้านค้าเพื่อถ่ายรูปด้วยตนเอง โดยร้านค้าสามารถนำสินค้ามาถ่ายภาพที่ออฟฟิตลาซาด้าและรูปกลับได้ทันที (โดยไม่คิดค่าบริการ)

สิ่งที่จะได้รับ –    ร้านค้าจะได้รับไฟล์รูปภาพสินค้าที่ร้านค้าถ่ายได้ทำการถ่ายเองทั้งหมด

ไฟล์รูปภาพที่ร้านค้าได้รับจะไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้น

 

วิธีการจอง   -      ไปที่ Lazada University > ช่องทางการให้บริการ > บริการถ่ายภาพ

=

*กรุณาจองล่วงหน้า 1 วัน

 

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา  -  แฟลชไดรฟ์ *ขนาดที่แนะนำ 8-16 GB หรือขั้นต่ำ 2 GB

 

เวลาที่ให้บริการ  

 

เงื่อนไขสำหรับบริการ SELF SERVICE @ LAZADA OFFICE

-  สินค้าที่ท่านนำมาจะต้องมีขนาดไม่เกิน ยาว 30 x ลึก 20 x สูง 30 เซนติเมตร และ น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ซึ่งหากสินค้ามีขนาดเกินกว่าที่กำหนด ลาซาด้ามีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการถ่ายภาพสำหรับสินค้านั้น ไม่เกิน 10 SKU

 

 

-   ขอความร่วมมือจากท่านในการรักษาเวลา และเมื่อสิ้นระยะเวลาการให้บริการตามที่ได้ตกลงกัน แล้ว ลาซาด้าจะไม่สามารถขยายเวลาการให้บริการแก่ท่านได้ทุกกรณี

การตรวจสอบภาพถ่าย   -  ตรวจสอบจากภาพจริงที่ถ่ายหลังจากการถ่ายภาพเสร็จสิ้น

 

  • แบบที่ 2 : PHOTO BY LAZADA @ LAZADA OFFICE

บริการพื้นที่สตูดิโอและช่างภาพมืออาชีพ สำหรับร้านค้าที่ต้องการนำสินค้า เข้ามาถ่ายที่ออฟฟิตลาซาด้า ราคา 30 บาท / SKU

 

 

สิ่งที่จะได้รับ  – รูปภาพที่ถ่ายจากช่างภาพมืออาชีพจำนวน 4 รูป ภาพ/SKU (สูงสุด 10 SKUs)

                  - จัดแต่งรูปภาพให้เป็นสัดส่วน 1:1 แต่ไม่ผ่านการรีทัช ก่อนส่งให้ร้านค้า

 

วิธีการจอง   - ไปที่ Lazada University > ช่องทางการให้บริการ > บริการถ่ายภาพ

 

                         *กรุณาจองล่วงหน้า 1 วัน

 

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา  -  แฟลชไดรฟ์ *ขนาดที่แนะนำ 8-16 GB หรือขั้นต่ำ 2 GB

 

เวลาที่ให้บริการ  - 

 

เงื่อนไขสำหรับบริการ - PHOTO BY LAZADA @ LAZADA OFFICE

-  สินค้าที่ท่านนำมาจะต้องมีขนาดไม่เกิน ยาว 30 x ลึก 20 x สูง 30 เซนติเมตร ซึ่งหากสินค้ามีขนาดเกินกว่าที่กำหนด ลาซาด้ามีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการถ่ายภาพสำหรับสินค้านั้น
              -  ในกรณีที่ใช้บริการถ่ายรูปสินค้าโดยลาซาด้า เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของภาพถ่าย ลาซาด้าขอสงวนสิทธิในการให้บริการถ่ายภาพ ท่านละไม่เกิน 10 SKU ต่อชั่วโมง
               -     ขอความร่วมมือจากท่านในการรักษาเวลา และเมื่อสิ้นระยะเวลาการให้บริการตามที่ได้ตกลงกันแล้ว ลาซาด้าจะไม่สามารถขยายเวลาการให้บริการแก่ท่านได้ทุกกรณี

 

 

 

การตรวจสอบภาพถ่าย   -  ตรวจสอบจากภาพจริงที่ถ่ายหลังจากการถ่ายภาพเสร็จสิ้น

2) โฟโต้สตูดิโอ @ คลังสินค้าลาซาด้า 2 แบบ

  • แบบที่ 1 : STANDRED SERVICE @ WAREHOUSE

 บริการพื้นที่สตูดิโอและช่างภาพมืออาชีพ สำหรับร้านค้าที่ต้องการนำสินค้า เข้ามาถ่ายที่ warehouse lazada ราคา 40 บาท / SKU

 

สิ่งที่จะได้รับ  -  รูปภาพสินค้า 3 รูปภาพ / SKU

  • คุณภาพรีทัชทั่วไป , ปรับเป็นพื้นหลังสีขาว , สีของสินค้าอาจผิดเพี้ยนจากสินค้าจริงเล็กน้อย , ไม่มีการปรับแต่งพื้นผิว และรูปทรงของสินค้า
  • ขนาดรูปภาพ 1000 * 1000

วิธีการจอง   - ไปที่ Lazada University > ช่องทางการให้บริการ > บริการถ่ายภาพ

 

 *กรุณาจองล่วงหน้า 1 วัน

 

 

เวลาที่ให้บริการ  - ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00

เงื่อนไขสำหรับบริการ - จำนวนสินค้าที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มจำเป็นต้องตรงกับจำนวนสินค้าจริงที่สตูดิโอของลาซาด้าได้รับ ถ้าหากจำนวนสินค้าตัวอย่างไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ทีมงานจะทำการส่งสินค้าตัวอย่างกลับไปยังร้านค้า โดยที่ร้านค้าจะไม่ได้รับบริการใดๆทั้งสิ้น

                   

หมายเหตุ - หากร้านค้าไม่สามารถนำส่งสินค้าตัวอย่างด้วยตัวเองได้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านนำสินค้าตัวอย่าง ส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งของเอกชน เนื่องจากสินค้าที่ส่งผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะนำสินค้าไปส่งยังแผนกรีเทิร์นสินค้า ซึ่งอาจทำให้สินค้าของท่านเกิดความสูญหาย หรือล่าช้า ระหว่างการจัดส่ง

 

  • แบบที่ 2 : PREMIUM SERVICE @ WAREHOUSE

                      บริการพื้นที่สตูดิโอและช่างภาพมืออาชีพ สำหรับร้านค้าที่ต้องการนำสินค้า เข้ามา       

                      ถ่ายที่ warehouse lazada ราคา 80 บาท / SKU

 

 

สิ่งที่จะได้รับ 

-  รูปภาพสินค้า 4 รูปภาพ / SKU

 - คุณภาพรีทัชคุณภาพสูง , ปรับเป็นพื้นหลังสีขาว , สีของสินค้าตรงกับสินค้าจริง , ปรับพื้นผิวของสินค้าให้สวยงาม และปรับรูปทรงของสินค้าให้สวยงาม

  - ขนาดรูปภาพตั้งแต่ 1000 * 1000 ถึง 2000 * 2000 ตามร้านค้าต้องการ

วิธีการจอง  ไปที่ Lazada University > ช่องทางการให้บริการ > บริการถ่ายภาพ

 

 *กรุณาจองล่วงหน้า 1 วัน

 

เวลาที่ให้บริการ  - ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00

เงื่อนไขสำหรับบริการ - จำนวนสินค้าที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มจำเป็นต้องตรงกับจำนวนสินค้าจริงที่สตูดิโอของลาซาด้าได้รับ ถ้าหากจำนวนสินค้าตัวอย่างไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ทีมงานจะทำการส่งสินค้าตัวอย่างกลับไปยังร้านค้า โดยที่ร้านค้าจะไม่ได้รับบริการใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ - หากร้านค้าไม่สามารถนำส่งสินค้าตัวอย่างด้วยตัวเองได้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านนำสินค้าตัวอย่าง ส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งของเอกชน เนื่องจากสินค้าที่ส่งผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะนำสินค้าไปส่งยังแผนกรีเทิร์นสินค้า ซึ่งอาจทำให้สินค้าของท่านเกิดความสูญหาย หรือล่าช้า ระหว่างการจัดส่ง

 

5. ต้องจองล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการหรือไม่

        การใช้บริการถ่ายภาพต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1  วัน ก่อนเข้ารับบริการ วิธีการจอง ไปที่ Lazada University > ช่องทางการให้บริการ > บริการถ่ายภาพ

 

6. ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

เงื่อนไขสำหรับบริการ Self Service @ LAZADA OFFICE

-  สินค้าที่ท่านนำมาจะต้องมีขนาดไม่เกิน ยาว 30 x ลึก 20 x สูง 30 เซนติเมตร และ น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ซึ่งหากสินค้ามีขนาดเกินกว่าที่กำหนด ลาซาด้ามีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการถ่ายภาพสำหรับสินค้านั้น ไม่เกิน 10 SKU

 

 

เงื่อนไขสำหรับบริการ - PHOTO BY LAZADA @ LAZADA OFFICE

              - สินค้าที่ท่านนำมาจะต้องมีขนาดไม่เกิน ยาว 30 x ลึก 20 x สูง 30 เซนติเมตร ซึ่งหากสินค้ามีขนาดเกินกว่าที่กำหนด ลาซาด้ามีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการถ่ายภาพสำหรับสินค้านั้น
              -  ในกรณีที่ใช้บริการถ่ายรูปสินค้าโดยลาซาด้า เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของภาพถ่าย ลาซาด้าขอสงวนสิทธิในการให้บริการถ่ายภาพ ท่านละไม่เกิน 10 SKU ต่อชั่วโมง
               -     ขอความร่วมมือจากท่านในการรักษาเวลา และเมื่อสิ้นระยะเวลาการให้บริการตามที่ได้ตกลงกันแล้ว ลาซาด้าจะไม่สามารถขยายเวลาการให้บริการแก่ท่านได้ทุกกรณี

 

 

 

7. ถ่ายภาพด้วยตัวเอง ถ่ายได้ครั้งล่ะกี่ SKU

การถ่ายภาพด้วยตัวเองที่ ออฟฟิตลาซาด้า นั้น สามารถ ถ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 10 SKU

 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ลาซาด้ามหาวิทยาลัย >> "บริการถ่ายภาพโดยลาซาด้า"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์