วิธีการเพิ่มสินค้าใหม่

Seller Support Desk

 1. ชื่อสินค้า

1.png

 • การเพิ่มสินค้าให้จะถูกรวมอยู่ภายใน 1 หน้า
 • เมื่อท่านเข้ามาถึง หน้าการเพิ่มสินค้า หลังจากที่เลือก ผลิตภัณฑ์ > เพิ่มสินค้า ท่านจะเห็น 2 ส่วน คือ สินค้าที่ขาย และ ข้อมูลพื้นฐาน
 • สินค้าที่ขาย มีอยู่ 2 คุณสมบัติ คือ ชื่อสินค้า และ หมวดหมู่สินค้า
 • ชื่อสินค้าจำเป็นต้องใส่ข้อมูล ให้ท่านพิมพ์ชื่อสินค้าของท่านที่นี่

2.การเลือกหมวดหมู่สินค้า

2.png

 • เมื่อท่านพิมพ์ชื่อสินคา้แล้ว หมวดหมู่สินค้าที่แนะนำ จะปรากฏขึ้นมาอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับ คำที่ท่านได้พิมพ์ไว้ 
 • ให้ท่านเลือก หมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งในรายการที่แนะนำนั้น
 • ท่านยังสามารถเลือก หมวดหมู่สินค้าจากจากตารางในช่อง หมวดหมู่สินค้าได้เองเหมือนกัน
 • ท่านยังสามารถดูประวัติ หมวดหมู่สินค้าที่ท่านเคยเลือกใช้จากปุ่ม "ประวัติ" 

3.png

 

3.แบรนด์และรุ่น

4.png

5.png

 • เมื่อท่านเลือกหมวดหมู่สินค้าแล้ว ท่าจะเห็น แบรนด์ และ รุ่น ปรากฏขึ้นมาใต้ช่อง หมวดหมู่สินค้า
 • ท่านต้องพิมพ์ข้อมูลแบรนด์ของสินค้า เพราะแบรนด์เป็นช่องที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล
 • ช่องคุณสมบัติของสินค้า ช่องอื่นๆ จะปรากฏขึ้นมาโดยขึ้นอยู่กับหมวดหมู่ที่ท่านเลือกไว้ หากต้องการใส่ข้อมูลเหล่านั้น ให้กดที่ : ข้อมูลเพิ่มเติม 

4.ข้อมูลพื้นฐาน

6.png

 

 • หลังจากที่ท่านเติมข้อมูล แบรนด์ และ รุ่นของสินค้าแล้ว ท่านจะมาที่ "ข้อมูลพื้นฐาน"
 • “ข้อมูลพื้นฐาน” ประกอบไปด้วย รายละเอียดสินค้า(ตัวเลือก), รุปภาพสินค้า (จำเป็น), ลิ้งก์ วิดิโอ (ตัวเลือก), รูปแบบการรับประกัน (จำเป็นสำหรับบางหมวดหมู่สินค้า), น้ำหนักแพ็ตเกจ (จำเป็น) และขนาดของแพ็คเกจ (จำเป็น)

4.1. ข้อมูลพื้นฐาน - รายละเอียดสินค้า

7.png

 • เข้าสู่ราละเอียดสินค้า
 • แถบด้านบนของช่องที่ใส่ข้อมูล ท่านจะเห็นเมนูของการจัดรูปแบบข้อความต่างๆ ท่านสามารถใช้ตกแต่งรายละเอียดสินค้าของท่าน และทำให้สวยงาม น่าสนใจขึ้นได้

4.2 ข้อมูลพื้นฐาน - รูปภาพ

 • กดที่ + เพื่อเพิ่มรูปภาพสินค้าจากเครื่องของท่าน
 • ท่านยังสามารถเลือกรูปภาพหลายๆรูปจากเครื่องของท่าน แล้วลากมาวางที่หน้าอัพโหลดรูปภาพใน เบราเซอร์ได้ ระบบจะอัพโหลดรูปภาพเหล่านั้นเข้าสู่ช่อง รูปภาพ จากนั้นท่านสามารถ ลาก - วาง เพื่อจัดลำดับของรูปภาพได้
 • ถ้าสินค้าของท่านมี รูปแบบสีให้เลือก ท่านจะไม่ถูกถามให้เพิ่มรูปภาพในขั้นตอนนี้ ท่านจะต้องเพิ่มรูปภาพหลังจากที่เลือกสีแล้ว
 • ถ้ารูปภาพของท่านไม่ตรงตามที่ระบบกำหนดไว้ รูปเหล่านั้นจะไม่ถูกอัพโหลด
 • ท่านจะต้องอัพโหลดรูปภาพทีละรูป หากท่านต้องการที่จะตัด หรือปรับขนาดรูปให้ตรงตามที่ระบบกำหนด

8.png

9.png

4.3. ข้อมูลพื้นฐาน - ลิ้งก์ วีดิโอ

10.png

 • เพิ่มลิ้งก์วีดิโอเพื่อเพิ่มความน่าตื่นตาให้กับสินค้าของท่าน เพื่อดึงดูดลูกค้า
 • ลิ้งก์วีดิโอ จะปรากฏอยู่หลังจากรายละเอียดสินค้า ในหน้าสินค้า

4.4 ข้อมูลพื้นฐาน - การรับประกัน

11.png

 • รูปแบบการรับประกัน เป็น ช่องที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล สำหรับหมวดหมู่สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า รูปแบบการรับประกันสินค้าจะไม่จำเป็นสำหรับสินค้าหมวดหมู่แฟชั่น และ สูขภาพและความงาม

12.png

 • หากท่านเลือกรูปแบบการรับประกัน ช่องระยะเวลาการรับประกันจะปรากฏขึ้นมา

4.5  ข้อมูลพื้นฐาน – ข้อมูลแพ็คเกจ

13.png

 • น้ำหนักแพ็คเกจ จำเป็นต้องใส่ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม
 • ขนาดแพ็คเกจ (กว้าง , ยาว , สูง) จำเป็นต้องใส่ มีหน่วยเป็น เซนติเมตร

4.6. ข้อมูลสินค้าอื่นๆ

14.png

                                                              15.png

16.png

 • หลังจากใส่ข้อมูลพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว ท่านจะเห็นส่วนถัดไป ชื่อว่า "ข้อมูลสินค้าอื่นๆ"
 • "ข้อมูลสินค้าอื่นๆ" ประกอบไปด้วย รายละเอียดคุณสมบัติต่างๆของสินค้านั้นๆ เช่น ขนาดหน้าจอ, ความยาวชุด , วัสดุเสื้อผ้า
 • ในมุมมองปกติ ท่านจะเห็นเฉพาะช่องที่จำเป็นต้องใส่ เท่านั้น คลิกที่ "เพิ่มเติม" เพื่อดูรายการช่องทั้งหมด และเติมข้อมูลเพื่อเพิ่มอัตราการค้นหาสินค้า

5.1 ตัวเลือก – ตัวเลือกสี

17.png

18.png

 • หากสินค้าของท่านมีตัวเลือกให้เลือก เช่น สี ขนาด ท่านจะต้องใส่ข้อมูลในส่วน "ตัวเลือก"
 • สำหรับ ตัวเลือกสี ท่านสามารถอัพโหลดรูปภาพของแต่ละสี หลังจากเลือกสีแล้ว ให้คลิกที่ "อัพโหลดรูปภาพ" ที่อยู่ถัดจากตัวเลือกสี
 • คลิกที่ + เพื่ออัพโหลดรูปภาพจากเครื่องของท่าน 
 • โดยปกติ รูปแรกจะถูกตั้งเป็นรูปภาพหลักที่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ และถูกใช้เป็น รูปตัวอย่างแบบย่อของตัวเลือกสินค้าต่างๆ
 • หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนรูปย่อสินค้า ให้คลิกที่ "ใช้รูปย่ออื่น" 
 • ท่านยังสามาถ ตัดรูป เพื่อทำเป็นรูปย่อได้หรืออัพโหลดใหม่ก็ได้
 • ท่านสามารถเลือกเป็นสี HEX code เพื่อใส่สีแสดงผลแทนรูปย่อได้ (ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้)

5.2 ตัวเลือก – ตัวเลือกขนาด

19.png

 • การสร้างตัวเลือกขนาดสินค้า อย่างแรกจะต้อง เลือกประเภทของขนาดก่อน เช่น EU, UK, US
 • เมื่อเลือกประเภทแล้ว ให้เลือกขนาดที่เหมาะสมกัยสินค้าของท่าน โดยท่านจะเห็นขนาดที่เกี่ยวเนื่องกันกับประเภทขนาดที่ท่านเลือก

5.3 ตัวเลือก – การจัดการข้อมูลตัวเลือกต่างๆ 20.png

 • เมื่อท่านเสร็จสิ้นจากการสร้างตัวเลือกแล้ว ท่าจะเห็น ตาราง SKU ถูกสร้างขึ้นจากตัวเลือกที่ท่านได้เลือกไว้ (ขนาด/สี)
 • ตัวอย่างเช่น หากท่านเลือก 2 สี 3ขนาด จะปรากฏทั้งหมด 6 SKU 
 • ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ในที่เดียวด้วย ข้อมูล ราคา,สต๊อค. Seller SKU และอย่าลืมแก้ไขข้อมูล Seller SKU ให้ไม่ซ้ำกันด้วย
 • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยตรงจากตาราง ตามที่ท่านต้องการ
 • หากท่านไม่หวังจากเปิดใช้งานใน SKU ใดๆ ให้ท่าน คลิกเลื่อนปุ่ม เปิดใช้งาน ให้เป็นสีเทา

เสร็จสิ้น

21.png

 • ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เพื่อความแน่ใจ
 • กดปุ่ม “เสร็จสิ้น” เพื่อเพิ่มสินค้าใหม่ของท่าน
 • โปรดเข้าใจว่า สินค้าของท่านจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์