การเพิ่มสินค้าประเภทแฟชันโดยใช้คุณสมบัติการกรองรายละเอียดสินค้ามีผลกระทบต่อการเพิ่มสินค้าทีละหลายรายการหรือไม่

Seller Support Desk

ในการเพิ่มสินค้าทีละหลายรายการ เฉพาะสินค้าที่รายละเอียดตรงกับข้อมูลพื้นฐานในระบบเท่านั้นที่จะได้รับการอนุมัติ 

สินค้าที่มีรายละเอียดไม่ตรงกับข้อมูลพื้นฐานของระบบ หรือข้อมูลถูกเลือกโดยการสุ่มจะไม่ได้รับการอนุมัติ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์