ฉันจะเปลี่ยนหมวดหมู่สินค้าได้อย่างไร?

Seller Support Desk

วิธีการแก้ไขหมวดหมู่ย่อยของสินค้าเก่า มี 2 วิธี คือ  วิธีการปรับปรุงแบบ "ทีละรายการและวิธีการปรับปรุงแบบ "ทีละหลายรายการ"

mceclip0-.png

โปรดใช้ระบบ Seller Center โดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างดังนี้ 


ขั้นตอนที่ 1:
  คลิกที่ “สินค้า”

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ "จัดการสินค้า"

mceclip0_1_.png

 

ขั้นตอนที่ 3: เลื่อนดูรายการสินค้าหรือใช้ช่องค้นหาเพื่อทำการค้นหารหัส SKU สินค้าที่คุณต้องการแก้ไข โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ยกเลิกการใช้งานสินค้าก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลสินค้าที่ไม่ถูกต้อง

 

ขั้นตอนที่ 4: คลิกที่ "ดำเนินการ" จากนั้นรายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ "แก้ไขรายละเอียด"

mceclip1.png

 

ขั้นตอนที่ 5: คลิกที่ปุ่ม "ย้อนกลับไป" เพื่อทำการแก้ไขหมวดหมู่ย่อย

mceclip2.png

 

ขั้นตอนที่ 6: เลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการแก้ไข โปรดตรวจสอบว่าคุณได้คลิก "สิ้นสุดการแก้ไข" เพื่อบันทึกการแก้ไขที่คุณได้ทำไว้แล้ว

mceclip3.png

 

 

mceclip0__1_.png

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างโดยใช้ไฟล์ CSV ที่คุณส่งออกจากระบบ Seller Center ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1: คลิกที่ "สินค้า"


ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ "จัดการสินค้า"


ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ "ส่งออก"

mceclip0_3_.png

 

ขั้นที่ 4: เลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการจะแก้ไขและทำการดาวน์โหลดไฟล์ เมื่อคุณดาวน์โหลดแล้วให้เปิดไฟล์ในรูปแบบ CSV

mceclip1_1_.png

 

ขั้นตอนที่ 5: เมื่อคุณเปิดไฟล์ CSV แล้ว โปรดลบคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออกและคง "SellerSku" และ "PrimaryCategory" ไว้

mceclip2_1_.png

ขั้นตอนที่ 6: โปรดทำการแก้ไขรหัสหมวดหมู่หลักตามลำดับ ดูหมวดหมู่ล่าสุดเพื่อเลือกหมวดหมู่สินค้าที่ถูกต้อง โดยคุณสามารถดาวน์โหลดหมวดหมู่สินค้าทั้งหมดได้ในระบบ Seller Center

mceclip3_1_.png

 

ขั้นตอนที่ 7: คลิก "นำเข้า" และอัปโหลดไฟล์ตรง "ปรับปรุงผลิตภัณฑ์"

mceclip4.png

 

mceclip1__1_.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์