อัตราค่าจัดส่งสินค้า

Seller Support Desk

ไม่มีค่าบริการเข้ารับสินค้าอีกต่อไป 

1. การจัดส่งสินค้าแบบเข้ารับ (Pick-up)

อัตราค่าจัดส่งสินค้าสำหรับการจัดส่งแบบเข้ารับ สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมหรือมีขนาดของสินค้ารวมพัสดุภัณฑ์ (ยาว + กว้าง + สูง) ไม่เกิน 150 เซนติเมตร

กรณีสินค้าของท่านมีน้ำหนัก หรือมีขนาดใหญ่กว่านี้ โปรดส่งคำขอเข้าสินค้าใหญ่ได้ที่ https://lazadacontent.formstack.com/forms/general_form_th

ลาซาด้าจะติดต่อกลับพร้อมแนะนำบริษัทขนส่งให้เหมาะสมกับสินค้าของท่าน

 

  Screen_Shot_2561-06-28_at_12.30.05.png

     

2. การจัดส่งสินค้าแบบ Drop-off โดยไปรษณีย์, Kerry Express, DHL และ LEX (สามารถรับสินค้าได้ไม่เกิน 15 แพ็คเกจ/วัน)

 Screen_Shot_2561-06-28_at_12.31.03.png

 

 หมายเหตุ : ร้านค้าที่สนใจใช้บริการ DHL Drop Off ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนได้โดยส่งคำร้องขอผ่านแบบฟอร์ม
"Drop off Registration/Cancellation/Change Form"  

 

เงื่อนไขแพ็คเกจ :

  • Thai Post Drop Off, Kerry Drop Off and DHL Drop Off :สินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมหรือมีขนาดของสินค้ารวมพัสดุภัณฑ์ (ยาว + กว้าง + สูง) ไม่เกิน 120 เซนติเมตร(ด้านใดด้านหนึ่งของพัสดุภัณฑ์<55เซนติเมตร)
  • Lex Drop Off : สินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมหรือมีขนาดของสินค้ารวมพัสดุภัณฑ์ (ยาว + กว้าง + สูง) ไม่เกิน 91 เซนติเมตร (ด้านใดด้านหนึ่งของพัสดุภัณฑ์<55เซนติเมตร)

 

คำถามที่พบบ่อย

การจัดการค่าจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งใหม่

1. ผู้ขายยังสามารถที่จะใช้โปรโมชั่น ให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อ เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 99 บาท หรือไม่ ?
ร้านค้าทุกร้านจะถูกตั้งค่าเริ่มต้น เป็นโปรโมชั่นให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าครบ 99 บาท อย่างไรก็ตามผู้ขายสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขหรือสร้างโปรโมชั่นใหม่ได้ ที่โมดุล ‘Free shipping’ เพื่อที่จะตั้งค่าโปรโมชั่นให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อได้ด้วยตัวท่านเอง

2. ผู้ขายที่ใช้บริการการจัดส่งสินค้าแบบ Drop-off ไปรษณีย์ไทย จะสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขการให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อได้หรือไม่ ?
ผู้ขายที่ใช้บริการการจัดส่งสินค้าแบบ Drop-off กับไปรษณีย์ไทยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อได้แล้ว โดยผู้ขายจะต้องเข้าไปตั้งค่าประเภทของการจัดส่งเป็น ‘ECONOMY’ ท่านสามารถดูการตั้งค่าได้ ที่นี่ 

3. ผู้ขายควรตั้งระดับเงื่อนไขให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้ออย่างไร เพื่อให้ผู้ซื้อมาซื้อสินค้าจากร้านเพิ่มขึ้น
ผู้ขายควรตรวจสอบมูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ย และปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมกับการขายของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านตั้งระดับราคาในการให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อสูงกว่ามูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ยเล็กน้อย เพื่อเป็นการค่อยๆเพิ่มขนาดการมูลค่าการสั่งซื้อของลูกค้า

4. หากผู้ขายต้องการที่จะสนับสนุนค่าจัดส่งให้กับผู้ซื้อสำหรับสินค้าทั้งร้านค้า ผู้ขายจะต้องทำอย่างไร
ให้ผู้ขายสร้างโปรโมชั่นใหม่โดยเลือกเงื่อนไขเป็นแบบ ‘ไม่มีเงื่อนไข’ รวมถึงเลือกระยะเวลาในการเปิดใช้งานโปรโมชั่นให้ฟรีค่าจัดส่งนี้

5. หากผู้ขายไม่ต้องการที่จะให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อเลย ผู้ขายจะต้องทำอย่างไร
ผู้ขายจะต้องปิดการใช้งานโปรโมชั่นทั้งหมดที่อยู่ในหน้าโมดุล ‘Free Shipping’ โดยท่านสามารถดูการตั้งค่าได้ ที่นี่

6. หากผู้ซื้อไม่ได้ถูกเรียกเก็บค่าจัดส่งที่ 39 บาทตามเดิมแล้ว ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าจัดส่งอย่างไร ?
ผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บค่าจัดส่งสินค้าตามน้ำหนักของแพคเกจสินค้าที่ผู้ขายใส่ในระบบ ตัวอย่างเช่น หากผู้ซื้อซื้อสินค้าราคา 75 บาท ซึ่งยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับฟรีค่าจัดส่ง ที่เรากำหนดไว้ที่ขั้นต่ำ 99 บาท และสินค้านั้นมีน้ำหนัก 0.2 กก. ผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บค่าจัดส่งเท่ากับ 45 บาท

7. ผู้ขายบนลาซมอลล์สามารถกำหนดโปรโมชั่นให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อได้หรือไม่
ได้ โปรโมชั่นให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อนี้สามารถใช้ได้กับทั้งผู้ขายของลาซาด้าและลาซมอลล์

8. ทำไมผู้ขายถึงควรสร้างโปรโมชั่นให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อ
เหตุผลหลักในการที่ผู้ขายควรกำหนดโปรโมชั่นให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อ คือ เพื่อเพิ่มขนาดของมูลค่าคำสั่งซื้อให้กับร้านของท่าน นอกจากนี้ผู้ขายจะสามารถที่จะจัดการกับต้นทุนค่าจัดส่ง ซึ่งจะทำให้ผู้ขายขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง และการขายสินค้าราคาถูกนี้ จะทำให้ลูกค้าเข้ามาดูสินค้าและเพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้าจากร้านค้าของท่านมากขึ้น

9. ทำไมผู้ขายถึงควรสนับสนุนค่าจัดส่งให้กับผู้ซื้อ
จากผลสำรวจ ปัจจัยหลักที่จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ คือการที่ผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายค่าจัดส่ง ดังนั้นผู้ขายควรที่จะสนับสนุนค่าจัดส่งที่ผู้ซื้อจะต้องจ่ายนี้โดยการให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อ รวมถึงผู้ขายควรที่จะเชิญชวนให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยการกำหนดเงื่อนไขให้โปรโมชั่นนั้นตามความเหมาะสมกับร้านของท่าน

การกำหนดโปรโมชั่นให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อ

10. ผู้ขายได้กำหนดเงื่อนไขโดยให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อ เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 299 บาท แต่ในหน้ารายละเอียดสินค้า (PDP) แสดงข้อความ “ฟรีค่าจัดส่งเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 99 บาท”
ผู้ขายอาจสร้างโปรโมชั่นให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อมากกว่า 1 โปรโมชั่น โดยท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้จากใน Seller Center ที่โมดุล Free shipping เพื่อที่จะดูว่าโปรโมชั่นใดเปิดใช้งานอยู่บ้าง หากมีโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่งที่กำหนดเงื่อนไขให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อในมูลค่าที่ต่ำกว่า ระบบจะเลือกใช้งานโปรโมชั่นนั้นก่อน หากมีการขัดแย้งกับระหว่างโปรโมชั่น ระบบจะเลือกโปรโมชั่นที่ให้ประโยชน์กับผู้ซื้อก่อนเสมอ

11. ผู้ขายกำหนดเงื่อนไขโดยให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อ เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 299 บาท แต่ในหน้ารายละเอียดสินค้า (PDP) ไม่แสดงข้อความ “ฟรีค่าจัดส่งเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 299 บาท”
ผู้ขายอาจตั้งงบประมาณการให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อ ซึ่งเมื่อค่าจัดส่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ขายจ่ายค่าจัดส่งแทนผู้ซื้อมียอดถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ โปรโมชั่นจะถูกปิดการใช้งาน งบประมาณที่ผู้ขายตั้งนี้จะถูกใช้กับเฉพาะโปรโมชั่นนั้นๆที่สร้าง ไม่สามารถใช้ในระดับของยอดการสังซื้อ หรือระดับร้านค้าได้ ดังนั้นผู้ขายจึงไม่ควรกำหนดงบประมาณที่ต่ำเกินไป เช่น 100 บา

12. บนหน้าเว็บไซด์จะแสดงอย่างไร หากผู้ขายสร้างโปรโมชั่นแรกเป็น “ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำจำนวน 2 ชิ้น” และอีกโปรโมชั่นเป็น “ฟรีค่าจัดส่งเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำมูลค่า 200 บาท”
บนหน้าเว็บไซด์ ผู้ซื้อจะเห็นโปรโมชั่นที่กำหนดจากจำนวนชิ้นของสินค้าเพื่อที่จะได้รับฟรีค่าจัดส่ง ซึ่งในกรณีนี้คือ “ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำจำนวน 2 ชิ้น” หากสินค้านั้นมีราคาต่ำกว่า 200 บาท อย่างไรก็ตาม หากสินค้ามีราคามากกว่า 200 บาท บนหน้าเว็บไซด์จะแสดงว่า “ฟรีค่าจัดส่ง” แทน

13. ผู้ขายสามารถกำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นให้ฟรีค่าจัดสั่งกับผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าครบ 271 บาทได้หรือไม่
ได้ ผู้ขายสามารถกำหนดระดับราคาเท่าไรก็ได้ อย่างไรก็ตาม ลาซาด้าแนะนำให้ผู้ขายกำหนดระดับราคาเพื่อให้ฟรีค่าจัดส่งเป็นราคาที่น่าดึงดูดกับผู้ซื้อ เช่น ราคาที่ลงท้ายด้วย 0, 5 หรือ

14. หากผู้ขายต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขในการให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อเพิ่มเติม ต้องทำอย่างไร
ผู้ขายสามารถเข้าไปดูเนื้อหาเกี่ยวกับโปรโมชั่นให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อได้ หรือลงทะเบียนเพื่ออบรมออนไลน์ในมหาวิทยาลัยลาซาด้า

15. หากผู้ขายใส่ระดับราคาหรืองบประมาณที่จะให้ฟรีค่าจัดส่งกับผู้ซื้อในจำนวนที่สูงไป และไม่สามารถที่จะปรับลดจำนวนดังกล่าวได้ ผู้ขายจะต้องทำอย่างไร
ระบบไม่อนุญาตให้ผู้ขายปรับลดงบประมาณลงได้ ผู้ขายสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก มหาวิทยาลัยลาซาด้า

การจัดการเกี่ยวกับการเงิน

16. หากผู้ขายใส่น้ำหนักสินค้าไม่ถูกต้อง จะมีผลอย่างไร ตัวอย่างเช่น ใส่น้ำหนักสินค้าเท่ากับ 10 กก. ในขณะที่สินค้ามีน้ำหนักจริง 1 กก.
ผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า 10 กก. อย่างไรก็ตามลาซาด้าขอใช้สิทธิที่จะเก็บส่วนต่างของค่าจัดส่งที่เกินจากค่าจัดส่งจริงไว้ ตัวอย่างเช่น หากสินค้ามีน้ำหนักจริง 1 กก. มีค่าจัดส่ง 55 บาท แต่ผู้ขายใส่น้ำหนักของสินค้าในระบบ 10 กก. ซึ่งมีค่าจัดส่ง 170 บาท ลาซาด้าจะขอใช้สิทธิในการเก็บส่วนต่างของค่าจัดส่งไว้ (170-55 = 115 บาท) เนื่องจากจำนวนดังกล่าวไม่สอดคล้องกับค่าขนส่งจริงที่เรียกเก็บจากผู้ขาย

17. ลาซาด้าจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในค่าจัดส่งหรือไม่
ผู้ขายจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ลาซาด้าจะเรียกเก็บค่าจัดส่งจากผู้ขายซึ่งจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ด้วย ในขณะที่ผู้ซื้อจะจ่ายค่าจัดส่งโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยลาซาด้า คลิ๊ก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์