อัตราค่าจัดส่งสินค้า

Seller Support Desk

 

 

1. การจัดส่งสินค้าแบบเข้ารับ (Pick-up)

อัตราค่าจัดส่งสินค้าสำหรับการจัดส่งแบบเข้ารับ สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมหรือมีขนาดของสินค้ารวมพัสดุภัณฑ์ (ยาว + กว้าง + สูง) ไม่เกิน 150 เซนติเมตร

  

    

อัตราค่าบริการการเข้ารับสินค้า (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

 Pick_up_fee_2.png

 

2. การจัดส่งสินค้าแบบ Drop-off โดยไปรษณีย์, Kerry Express, DHL และ LEX (สามารถรับสินค้าได้ไม่เกิน 15 แพ็คเกจ/วัน)

 

 หมายเหตุ : ร้านค้าที่สนใจใช้บริการ DHL Drop Off ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนได้โดยส่งคำร้องขอผ่านแบบฟอร์ม
"Drop off Registration/Cancellation/Change Form"  เริ่มต้นวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

 

เงื่อนไขแพ็คเกจ :

  • Thai Post Drop Off, Kerry Drop Off and DHL Drop Off :สินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมหรือมีขนาดของสินค้ารวมพัสดุภัณฑ์ (ยาว + กว้าง + สูง) ไม่เกิน 120 เซนติเมตร(ด้านใดด้านหนึ่งของพัสดุภัณฑ์<55เซนติเมตร)
  • Lex Drop Off : สินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมหรือมีขนาดของสินค้ารวมพัสดุภัณฑ์ (ยาว + กว้าง + สูง) ไม่เกิน 91 เซนติเมตร (ด้านใดด้านหนึ่งของพัสดุภัณฑ์<55เซนติเมตร)
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์