อัตราค่าจัดส่งสินค้า

Seller Support Desk

ลาซาด้าฯได้ทำการปรับอัตราค่าขนส่งใหม่ของทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปโดยมีสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้

  • ลาซาด้าฯจะทำการออกค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าขนส่งให้ท่านเป็นจำนวน 20 บาท/คำสั่งซื้อ หากในคำสั่งซื้อที่ท่านได้รับนั้นมีสินค้าที่ราคาต่ำกว่า 200 บาท อย่างน้อย 1 ชิ้น (จำกัดจำนวนที่ 3,000 คำสั่งซื้อ/ร้านค้า/เดือน โดยที่ร้านค้าทำการจ่ายค่าขนส่งตามปกติ หลังจากนั้นลาซาด้าฯจะคืนยอดเงินสนับสนุนให้ท่านในรอบการจ่ายเงินถัดไป) มีผลถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
  • ลาซาด้าฯจะไม่ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขนส่งขากลับ (50บาท/ชิ้น) สำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการจัดส่งล้มเหลวอีกต่อไปโดยเริ่มมีผลตั้งแต่คำสั่งซื้อที่เข้ามาในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
  • หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่ราคาไม่ถึง 99 บาท ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมจำนวน 39 บาทสำหรับการส่งสินค้าแบบธรรมดา/หรือ 29 บาทสำหรับการส่งสินค้าแบบประหยัดต่อสินค้าหนึ่งชิ้น ซึ่งนั่นหมายความว่าหากลูกค้าซื้อสินค้าที่ราคาไม่ถึง 99 บาทมากกว่า 1ชิ้นจากร้านค้ามากกว่า 1 ร้าน ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียม 39 บาท (สำหรับการส่งแบบธรรมดา) หรือ 29 บาท (สำหรับการส่งแบบประหยัด) ให้กับทุกร้านค้าที่ทำการจำหน่ายสินค้าในคำสั่งซื้อนั้นๆ

การช่วยเหลือค่าขนส่งสำหรับสินค้าในหมวดหมู่แฟชั่น

ลาซาด้าจะขยายช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ลาซาด้าจะขยายช่วงเวลาการช่วยเหลือค่าขนส่ง 20 บาทต่อหมายเลขคำสั่งซื้อ โดยต้องมีสินค้าอย่างน้อย 1 ชิ้น ในส่วนของราคามีการช่วยเหลือให้มากขึ้นจากเดิม ต่อทุกออเดอร์สินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 200 บาท มาเป็นทุกสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 500 บาท(499 ลงไป)

จำกัดสูงสุด 3,000 คำสั่งซื้อ/คู่ค้า/เดือน โดยคู่ค้าจะต้องทำการจ่ายยอดราคาเต็มก่อนก่อนและลาซาด้าจะทำการคืนเงินย้อนหลังให้ในรอบบิลถัดไป) สำหรับสินค้าทุกชนิดในหมวดหมู่แฟชั่นเท่านั้น

การช่วยเหลือค่าขนส่งสำหรับสินค้าในหมวดหมู่สุขภาพและความงาม

ลาซาด้าขอแจ้งให้ทราบว่า  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ลาซาด้าจะช่วยเหลือค่าขนส่ง 20 บาทต่อสินค้าราคาต่ำกว่า 200 บาทเพียงเฉพาะกับสินค้าหมวดหมู่สุขภาพและความงามเท่านั้น 

หมายเหตุ: สำหรับสินค้าในหมวดหมู่อื่นนอกจากนี้นั้น การช่วยเหลือค่าขนส่งนั้นจะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 กันยายน 2560 นี้ ลาซาด้าจึงขอให้ร้านค้าคำนวณและทบทวนราคาต้นทุนค่าขนส่งทั้งหมดอีกครั้ง

 

ราคาค่าจัดส่งสินค้าแบ่งตามรูปแบบการจัดส่งดังนี้

1. การจัดส่งสินค้าแบบเข้ารับ (Pick-up)

อัตราค่าจัดส่งสินค้าสำหรับการจัดส่งแบบเข้ารับ
สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมหรือมีขนาดของสินค้ารวมพัสดุภัณฑ์ (ยาว + กว้าง + สูง) ไม่เกิน 150 เซนติเมตร

อัตราค่าบริการการเข้ารับสินค้า (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

 

2. การจัดส่งสินค้าแบบ Drop-off โดยไปรษณีย์, Kerry Express, DHL และ LEX

2.1 อัตราค่าจัดส่งสินค้าสำหรับการจัดส่งแบบ Thai Post Drop Off, Kerry Drop Off and DHL Drop Off

สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมหรือมีขนาดของสินค้ารวมพัสดุภัณฑ์ (ยาว + กว้าง + สูง) ไม่เกิน 120 เซนติเมตร (ด้านใดด้านหนึ่งของพัสดุภัณฑ์<55เซนติเมตร)

หมายเหตุ: ร้านค้าที่สนใจใช้บริการ DHL Drop Off สามารถสมัครเพื่อขอใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนได้โดยส่งคำร้องขอผ่านแบบฟอร์ม "แบบฟอร์มการสมัคร,เปลี่ยนและยกเลิกบริการ Drop Off"

2.2 อัตราค่าจัดส่งสินค้าสำหรับการจัดส่งแบบ Lex Drop Off

สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมหรือมีขนาดของสินค้ารวมพัสดุภัณฑ์ (ยาว + กว้าง + สูง) ไม่เกิน 91 เซนติเมตร (ด้านใดด้านหนึ่งของพัสดุภัณฑ์<55เซนติเมตร)

* สามารถรับสินค้าได้ไม่เกิน 15 แพ็คเกจ/วัน  

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์