การจัดแพ็คสินค้า (โปรโมชั่นผู้ขาย)

Seller Support Desk

การสร้างแพ็คสินค้า คืออะไร?

 การลงรายการสินค้าจัดเซ็ทในปัจจุบัน

- การสรา้งรายการโปรโมชั่นแบบนี้ อาจจะยากในการนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าและทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการเลือกซื้อสินค้า ได้
- นอกจากนี้การสรา้ง SKU จัดแพ็คแบบปัจจุบันที่ทำโดยรา้นค้านั้น จะไม่ได้แบ่งสต๊อกออกมาจากระบบซึ่งทำให้ยากต่อการจัดการสต๊อกสำหรับผู้ขายและอาจเกิดปัญหาในการจัดการสต็อกสินค้าขึ้้น จนนำไปสู่การยกเลิกคำสั่งซื้อได้

 ฟีเจอรใหม่: Quantity Bundle

 ฟีเจอรใหม่: Buy 1 Get 1 Free bundle

ฟีเจอรใหม่: Free Gift bundle

ฟีเจอร์ใหม่: Combo bundle

 ทำไมต้องจัดแพ็คสินค้า?

จัดแพ็คสินค้าอย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ Promotion > Seller promotions

 ขั้นตอนที่ 2 : คลิก “Add New Promotion”

ขั้นตอนที่ 3 กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นจัดแพ็คสินค้า – การจัดแพ็คด้วยปริมาณ (1/4)

ขั้นตอนที่ 3 กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นจัดแพ็คสินค้า – การจัดแพ็คด้วยปริมาณ (2/4)

ขั้นตอนที่ 3 กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นจัดแพ็คสินค้า – แถมสินค้าฟรี (3/4)

ขั้นตอนที่ 3 กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นจัดแพ็คสินค้า – แถมสินค้าฟรี (4/4)

จัดแพ็คสินค้าอย่างไร?

จะทราบได้อย่างไรว่าคำสั่งซื้อนี้เป็นสินค้าที่ถูกจัดแพ็คหรือไม่?

คำถามที่พบบ่อย

การจัดแพ็คสินค้า

การจัดการคำสั่งซื้อและการคืนสินค้า

 การเงิน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์