รายงานและการวิเคราะห์ยอดขาย

Seller Support Desk

รายงานและการวิเคราะห์ยอดขายคืออะไร และวิธีการเข้าดูรายงาน

ภาพรวม

ฟังก์ชั่นรายงานและการวิเคราะห์ยอดขายนี้ ลาซาด้าจะมีข้อมูลยอดขายของสินค้า เพื่อให้ผู้ขายสามารถตรวจสอบ และใช้ข้อมูลนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขายและขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะประกอบด้วย ตรวจสอบสินค้าขายดี แบรนด์ขายดี และหมวดหมู่สินค้าในร้านที่ขายดี

เริ่มต้นที่เข้าระบบ seller center ของคุณ และไปที่เมนูด้านบนสุดขวามือ จะเห็นเมนู การวิเคาระห์ และคลิกและเลือกที่ my dashboard

 

เมื่อเข้ามาแล้วคุณจะเห็นแถบรายการต่างๆ  

1. My Highlights คือ ภาพรวมของ SKU ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณ SKU ที่แย่ที่สุด SKUs ยอดนิยม (หมดสต็อก / กำลังจะหมดสต๊อก) และ SKU ที่ไม่สามารถแข่งขันได้

2. My Dashboard คือ สรุปประสิทธิภาพและรายได้ภาพรวมของร้าน

3. My sku คือ  การแสดงรายละเอียด SKU ที่ขายดีทั้งหมด และสิ่งที่สำคัญ ๆ ที่คุณควรดำเนินการเพื่อเพิ่มยอดขาย

4. My Top Brands  คือ การแสดงข้อมูลแบรนด์สินค้าที่ขายดีของคุณ

5. My Top Categories คือ การแสดงข้อมูลหมวดหมู่สินค้าที่ขายดีของคุณ

6. Definitions คือ คำจำกัดความต่างๆในการอ่านรายงานการวิเคราะห์

รายงานยอดขายประจำสัปดาห์

 

วิธีการใช้ฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพรวมร้านค้าของผู้ขาย

ในแถบ My Highlight นี้ ผู้ขายสามารถฟิลเตอร์กรองข้อมูลตามหมวดหมู่สินค้าหรือแบรนด์ได้ และสามารถฟิลเตอร์ช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบได้ โดยตัวกรองช่วงเวลาจะมี 2 แบบคือ ดูข้อมูล 30 วันที่ผ่านมา และเจ็ดวันที่ผ่านมา

 

รายงานในหน้านนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูล 4 อย่างด้วยกันคือ

1.อันดับสินค้าขายดี  โดยข้อมูลจะแสดงสินค้า 10 อันดับที่ทำรายได้มากที่สุดภายในร้านค้า

2.อันดับสินค้าขายไม่ดี จะแสดงข้อมูลสินค้าใน 10 อันดับที่มีการเข้าดูแต่ไม่มีการขายเกิดขึ้น

3.อันดับสินค้าขายดี : ไม่มีสต๊อค/ สต๊อคกำลังจะหมด จะเป็นข้อมูลรายการสินค้าทั้งหมดที่ไม่มีสต๊อคหรือสต๊อคกำลังจะหมดภายใน 7 วัน (เรียงจากมากที่สุดลงมา)

4.อันดับสินค้าที่ไม่สามารถแข่งขันได้  เป็นรายการสินค้าทั้งหมดที่ไม่สามารถแข่งขันได้โดยเรียงลำดับจากการเข้าดูสินค้าจากมากไปน้อย

ที่ช่องแรก Top selling SKUs หรืออันดับสินค้าขายดี นั้น จะมีข้อมูล รายได้ & จำนวนสินค้า  ซึ่งจะเป็นรายได้และจำนวนสินค้าที่ขายได้ทั้งหมด ก่อนที่จะมีการคืนสินค้าและคืนเงิน และจะมีข้อมูล conversion rate ซึ่งจะเป็น %การซื้อต่อการเข้าชม โดยข้อมูลในที่นี่จะเป็นจำนวนสินค้าที่ขายได้ต่อการเข้าชมสินค้าจากทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ซึ่งรายงานเก่าจะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์เท่านั้น

ที่ข้อมุลในกรอบหัวข้อ อันดับสินค้าขายดี : ไม่มีสต๊อค/ สต๊อคกำลังจะหมด นั้นที่ข้อมูลสต็อก จะเป็นสต๊อคที่มีในปัจจุบันและจำนวนวันที่สต๊อคอาจจะหมด โดยระบบจะวิเคราะห์และเทียบจากประวัติการขายที่ผ่านมา

กรอบล่างซ้ายมือ อันดับสินค้าขายไม่ดี จะแสดง pageview คือ จำนวนการเข้าชมสินค้า: ซึ่งจะเป็นจำนวนครั้งที่ลูกค้าได้มีการเข้ามาดูตัวสินค้าจากทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น และมีข้อมูลราคา ขายปัจจุบัน และข้อมูลราคาที่ต่ำที่สุด: เป็นสินค้าตัวเดียวกันที่ราคาต่ำที่สุดจากแพลทฟอร์มอื่นๆที่ระบบได้ตรวจสอบพบ

 

การดึงข้อมูลออกมา

คุณสามารถดาว์นโหลดข้อมูลได้โดย คลิกขวาที่แดชบอร์ดและคลิกที่เครื่องหมาย จุดสามจุด และเลือกExport ข้อมูลเป็นไฟล์ CSV หรือ Excel

รายงานการขายของร้านค้า

เริ่มที่ซ้ายบน ผุ้ขายจะเห็นขอบเขตข้อมูลซึ่งระบบจะแสดงวันที่ที่ข้อมูลอัพเดทล่าสุด ถัดมา เป็นหมวดหมู่ที่ 1, หมวดหมู่ที่ 2 & แบรนด์: ที่ผุ้ขายจะค้นหาด้วยหมวดหมู่หลักหรือหมวดหมู่รองของสินค้า หรือแบรนด์ของสินค้าได้  ด้านขวาบนขวาสุด ผุ้สามารถเลือกดูข้อมูลเป็น รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน ได้โดยข้อมูลจะเป็นการเปรียบเทียบ เช่น รายเดือน: จะเป็นข้อมูลเดือนนี้เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว

ถัดมาด้านล่างจะมีข้อมูล ยอดขายทั้งหมด: ที่เป็นรายได้รวมทั้งหมดก่อนการคืนสินค้าและการคืนเงิน

จำนวนออเดอร์:
% ของรายการสินค้าที่ไม่มีสต๊อค

% ของรายการสินค้าที่ราคาไม่สามารถแข่งขันได้เมื่อทำการเปรียบเทียบกับแพลทฟอร์มอื่นๆ

Pageview จำนวนครั้งที่ลูกค้าทำการเข้าชมสินค้าจากทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

Conversion rate % ของการขายสินค้าต่อยอดเข้าชมสินค้าจากทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

โดนัทชาร์ท ด้านล่างจะเป็น ชาร์ทที่สรุป % การขาย, ยอดเข้าชมและรายการสินค้าที่ไม่มีการขาย

และ กราฟแท่ง ด้านล่างขวา เป็นข้อมุลรุปการขายสินค้าของร้านค้าใน 30 วันที่ผ่านมา

สินค้าขายดีของร้านค้า

ร้านค้าสามารถเลือกประเภทของรายงานสินค้าที่ต้องการดูได้ เช่น สินค้าขายดี สินค้าที่ขายไม่ได้ โดยจำนวนยอดเข้าชมสินค้าจะเปลี่ยนตามประเภทของรายงานสินค้าที่คุณเลือก

 

แต่ละรายการจะมีข้อมูลวิเคราะห์ เป็นสิ่งที่ร้านค้าควรแก้ไขเนื่องมาจากสต๊อค, ราคาและจำนวนยอดเข้าชม:
- เพิ่มจำนวนสต๊อค à เมื่อสต๊อคใกล้จะหมด

- ปรับราคา à ปรับราคาที่ไม่สามารถแข่งขันได้

ปรับปรุงเนื้อหา รายละเอียดสินค้า à อัตราการซื้อสินค้าน้อยเมื่อเทียบกับยอดเข้าชม

แบรนด์ขายดีของร้านค้า

ที่ปุ่ม export ผู้ขายสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้

ด้านขวามือจะมี % ของ ยอดเข้าชมโดยการแยกตามแบรนด์ของสินค้า  % สินค้าที่มีการขายโดยการแยกตามแบรนด์ของสินค้า และ % ของยอดขายโดยการแยกตามแบรนด์ของสินค้า ตามลำดับ

ด้านล่างจะเป็นตารางแบรนด์สินค้าของร้านค้าที่ทำผลงานได้ดีในด้านต่างๆ เช่น ยอดขาย จำนวนออเดอร์ conversion rate  page view และจำนวนสินค้าแต่ละแบรนด์

หมวดหมู่สินค้าขายดีของร้านค้า

เช่นกันเมนูแบรนด์สินค้า

ที่ปุ่ม export ผู้ขายสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้

ด้านขวามือจะมี % ยอดเข้าชมโดยการแยกตามหมวดหมู่ของสินค้า % ของสินค้าที่มีการขายโดยการแยกตามหมวดหมู่ของสินค้า และ % ของยอดขายโดยการแยกตามหมวดหมู่ของสินค้า ตามลำดับ

 

คำถามที่พบบ่อย

1. อะไรคือจุดสำคัญที่ร้านค้าควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ?

ยอดขาย, จำนวนออเดอร์และจำนวนรายการสินค้าที่ขายคือจุดสำคุญที่จะทำให้ร้านค้าเข้าใจว่าธุรกิจของร้านค้าเป็นอย่างไร และสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจของร้านค้าเติบโตได้คือจำนวนยอดเข้าชม, อัตราการซื้อสินค้าต่อยอดเข้าชมและจำนวนเฉลี่ยในการสั่งซื้อแต่ละครั้งของลูกค้า

2. ร้านค้าจะเพิ่มจำนวนยอดเข้าชมได้อย่างไร?

เพิ่มจำนวนการเข้าชมที่หน้าสินค้าของร้านค้า!

  • ทำการเพิ่มสินค้าที่ดีที่สุดในแคมเปญที่ลาซาด้าจัดขึ้น
  • เพิ่มลูกค้าจากแคมเปญการตลาดของร้านค้าเองโดยให้ลิงค์ไปยังหน้าสินค้าของร้านค้าบนเว็บไซต์ลาซาด้า
  • ทำการตลาดาดบนเฟสบุ๊คหรือโฆษณากับทางกูเกิ้ล
  • เพิ่มการเข้าชมจากหน้าเว็บไซต์ของร้านค้าโดยให้ลิงค์ไปยังหน้าสินค้าของร้านค้าบนเว็บไซต์ลาซาด้า

3. ร้านค้าจะเพิ่มอัตราการซื้อสินค้าของลูกค้าได้อย่างไร?

ปรับปรุงรายละเอียดต่างๆของตัวสินค้า!

  • ปรับลดราคาสินค้าเพื่อทำให้ลูกค้าเห็นว่าราคาสินค้าของทางร้านค้าเป็นสินค้าที่ราคาดีที่สุดในตลาด
  • เพิ่มรูปภาพสินค้าที่มีคุณภาพ; ควรมีรูปภาพสินค้าอย่างน้อย 4 รูปใน 1 รายการสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเห็นมุมต่างๆของตัวสินค้า
  • ทำการครีเอทรายละเอียดเนื้อหาสินค้าให้ดูน่าสนใจโดยการเพิ่มรูปภาพหรือคลิปวิดีโอลงไป

4. ร้านค้าจะเพิ่มจำนวนค่าเฉลี่ยในการสั่งซื้อต่อครั้งของลูกค้าได้อย่างไร?

ร้านค้าควรให้ความสนใจในส่วนของยอดเข้าชมและอัตราการซื้อสินค้าของลูกค้าเพื่อทำให้ธุรกิจของร้านค้าเติบโตขึ้นร้านค้าสามารถทำโปรโมชั่นของตัวสินค้าเช่นการจัดแพ็คหรือจัดเซ็ตสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนค่าเฉลี่ยในการสั่งซื้อต่อครั้งของลูกค้าได้

5. อะไรคือสิ่งสำคุญที่ร้านค้าควรทำ?

ปรับปรุงและหมั่นตรวจเช็คสต๊อค, ราคาหรือรายละเอียดเนื้อหาของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าขายดีของทางร้านค้า

6. ค่าเงินที่แสดงในรายงานเป็นค่าเงินสกุลใด?

สกุลเงินบาท

7. ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถหาได้จากที่ไหน?

ร้านค้าสามารถเขียนความคิดเห็นได้ที่กล่องรับความคิดเห็นที่อยู่ด้านล่างของเพจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์