รายงานและการวิเคราะห์ยอดขาย

Seller Support Desk

รายงานและการวิเคราะห์ยอดขายคืออะไร และวิธีการเข้าดูรายงาน

1) ภาพรวม

 

Thai_pic1.PNG

ฟังก์ชั่นรายงานและการวิเคราะห์ยอดขายนี้ ลาซาด้าจะมีข้อมูลยอดขายของสินค้า เพื่อให้ผู้ขายสามารถตรวจสอบ และใช้ข้อมูลนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขายและขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะประกอบด้วย ตรวจสอบสินค้าขายดี แบรนด์ขายดี และหมวดหมู่สินค้าในร้านที่ขายดี

เริ่มต้นที่เข้าระบบ seller center ของคุณ และไปที่เมนูด้านบนสุดขวามือ จะเห็นเมนู การวิเคาระห์ และคลิกและเลือกที่ my dashboard

 

 

เมื่อเข้ามาแล้วคุณจะเห็นแทปต่างๆ  

1. My Highlights ภาพรวมของ SKU ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณ SKU ที่แย่ที่สุด SKUs ยอดนิยม (หมดสต็อก / กำลังจะหมดสต๊อก) และ SKU ที่ไม่สามารถแข่งขันได้

2. My Dashboard คือ สรุปประสิทธิภาพและรายได้ภาพรวมของร้าน

3. My sku คือ  แสดงรายละเอียด SKU ที่ขายดีทั้งหมด และสิ่งที่สำคัญ ๆ ที่คุณควรดำเนินการเพื่อเพิ่มยอดขาย

4. My Top Brands  แสดงข้อมูลแบรนด์สินค้าที่ขายดีของคุณ

5. My Top Categories แสดงข้อมูลหมวดหมู่สินค้าที่ขายดีของคุณ

6. Definitions คำจำกัดความต่างๆในการอ่านรายงานการวิเคราะห์

 

รายงานยอดขายประจำสัปดาห์

 

Thai_pic3.png

 

ที่ผ่านมารายงานจะส่งไปให้ผู้ขายทางอีเมล์เป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งบางครั้งผู้ขายไม่ได้ตรวจสอบอีเมล์ที่เข้ามา หรือรายงานที่เป็นไฟล์ค่อนข้างดูและวิเคราะห์ลำบาก ลาซาด้าได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าง จึงมีการพัฒนาเพื่อให้ผุ้ขายได้รับความสะดวกสบายมากยิ่ง โดยผุ้ขายสามารถดูรายงานนี้จากในระบบ Seller center ได้ตลอดเวลาแล้ว โดยไม่ต้องรออีเมล์จากลาซาด้า และรายงานใหม่นี้ยังมีแผนภูมิประกอบที่จะช่วยให้ผู้ขายอ่านรายงานง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

 

2) วิธีการใช้ฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ข้อมูล

     2.1 ภาพรวมร้านค้าของผู้ขาย

Thai_pic5.png

ในแท็ป My Highlight นี้ ผู้ขายสามารถฟิลเตอร์กรองข้อมูลตามหมวดหมู่สินค้าหรือแบรนด์ได้ และสามารถฟิลเตอร์ช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบได้ โดยตัวกรองช่วงเวลาจะมี 2 แบบคือ ดูข้อมูล 30 วันที่ผ่านมา และเจ็ดวันที่ผ่านมา

Thai_pic6.png

 รายงานในหน้านี้จะประกอบไปด้วยข้อมูล 4 อย่างด้วยกันคือ

 1.อันดับสินค้าขายดี  โดยข้อมูลจะแสดงสินค้า 10 อันดับที่ทำรายได้มากที่สุดภายในร้านค้า

2.อันดับสินค้าขายไม่ดี จะแสดงข้อมูลสินค้าใน 10 อันดับที่มีการเข้าดูแต่ไม่มีการขายเกิดขึ้น

3.อันดับสินค้าขายดี : ไม่มีสต๊อค/ สต๊อคกำลังจะหมด จะเป็นข้อมูลรายการสินค้าทั้งหมดที่ไม่มีสต๊อคหรือสต๊อคกำลังจะหมดภายใน 7 วัน (เรียงจากมากที่สุดลงมา)

4.อันดับสินค้าที่ไม่สามารถแข่งขันได้  เป็นรายการสินค้าทั้งหมดที่ไม่สามารถแข่งขันได้โดยเรียงลำดับจากการเข้าดูสินค้าจากมากไปน้อย

 

Thai_pic7.png

ที่ช่องแรก Top selling SKUs หรืออันดับสินค้าขายดี นั้น จะมีข้อมูล รายได้ & จำนวนสินค้า  ซึ่งจะเป็นรายได้และจำนวนสินค้าที่ขายได้ทั้งหมด ก่อนที่จะมีการคืนสินค้าและคืนเงิน และจะมีข้อมูล conversion rate ซึ่งจะเป็น %การซื้อต่อการเข้าชม โดยข้อมูลในที่นี่จะเป็นจำนวนสินค้าที่ขายได้ต่อการเข้าชมสินค้าจากทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ซึ่งรายงานเก่าจะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์เท่านั้น

ที่ข้อมุลในกรอบหัวข้อ อันดับสินค้าขายดี : ไม่มีสต๊อค/ สต๊อคกำลังจะหมด นั้นที่ข้อมูลสต็อก จะเป็นสต๊อคที่มีในปัจจุบันและจำนวนวันที่สต๊อคอาจจะหมด โดยระบบจะวิเคราะห์และเทียบจากประวัติการขายที่ผ่านมา

กรอบล่างซ้ายมือ อันดับสินค้าขายไม่ดี จะแสดง pageview คือ จำนวนการเข้าชมสินค้า: ซึ่งจะเป็นจำนวนครั้งที่ลูกค้าได้มีการเข้ามาดูตัวสินค้าจากทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น และมีข้อมูลราคา ขายปัจจุบัน และข้อมูลราคาที่ต่ำที่สุด: เป็นสินค้าตัวเดียวกันที่ราคาต่ำที่สุดจากแพลทฟอร์มอื่นๆที่ระบบได้ตรวจสอบพบ

 

     2.2 รายงานการขายของร้านค้า

Thai_pic9.png

เมื่อคลิกเข้ามาแรกจะเห็นรายงานต่างๆ ทั้งแผนภูมิที่เป็น โดนัทชาร์ต กราฟแท่ง และข้อมูลตัวเลขเปอร์เซนต์ต่างๆ

Thai_pic10.png

เริ่มที่ซ้ายบน ผุ้ขายจะเห็นขอบเขตข้อมูลซึ่งระบบจะแสดงวันที่ที่ข้อมูลอัพเดทล่าสุด ถัดมา เป็นหมวดหมู่ที่ 1, หมวดหมู่ที่ 2 & แบรนด์: ที่ผุ้ขายจะค้นหาด้วยหมวดหมู่หลักหรือหมวดหมู่รองของสินค้า หรือแบรนด์ของสินค้าได้  ด้านขวาบนขวาสุด ผุ้สามารถเลือกดูข้อมูลเป็น รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน ได้โดยข้อมูลจะเป็นการเปรียบเทียบ เช่น รายเดือน: จะเป็นข้อมูลเดือนนี้เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว

Thai_pic11.png

ถัดมาด้านล่างจะมีข้อมูล

ยอดขายทั้งหมด: ที่เป็นรายได้รวมทั้งหมดก่อนการคืนสินค้าและการคืนเงิน

จำนวนออเดอร์: จำนวนคำสั่งซื้อรวมทั้งหมดก่อนการคืนสินค้าและการคืนเงิน

% สินค้าที่ไม่มีสต๊อค : % ของรายการสินค้าที่ไม่มีสต็อค

ราคาที่ไม่สามารถแข่งขันได้ : % ของรายการสินค้าที่ราคาไม่สามารถแข่งขันได้เมื่อทำการเปรียบเทียบกับแพลทฟอร์มอื่นๆ

ยอดเข้าขม :  จำนวนครั้งที่ลูกค้าทำการเข้าชมสินค้าจากทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

%การซื้อต่อการเข้าชมสินค้า : % ของการขายสินค้าต่อยอดเข้าชมสินค้าจากทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

สำหรับโดนัทชาร์ท ด้านล่างซ้ายมือ จะเป็น ชาร์ทที่สรุป % การขาย, ยอดเข้าชมและรายการสินค้าที่ไม่มีการขาย

กราฟแท่ง ด้านล่างขวา เป็นข้อมุลรุปการขายสินค้าของร้านค้าใน 30 วันที่ผ่านมา

 

     2.3 สินค้าขายดีของร้านค้า 

Thai_pic13.png

สินค้าขายดีของร้านค้า หรือ My Skus

Thai_pic14.png

ร้านค้าสามารถเลือกประเภทของรายงานสินค้าที่ต้องการดูได้ เช่น สินค้าขายดี สินค้าที่ขายไม่ได้ โดยจำนวนยอดเข้าชมสินค้าจะเปลี่ยนตามประเภทของรายงานสินค้าที่คุณเลือก

Thai_pic15.png

แต่ละรายการจะมีข้อมูลวิเคราะห์ เป็นสิ่งที่ร้านค้าควรแก้ไขเนื่องมาจากสต๊อค, ราคาและจำนวนยอดเข้าชม:
เพิ่มจำนวนสต๊อค เมื่อสต๊อคใกล้จะหมด

ปรับราคา  ปรับราคาที่ไม่สามารถแข่งขันได้

ปรับปรุงเนื้อหา รายละเอียดสินค้า  อัตราการซื้อสินค้าน้อยเมื่อเทียบกับยอดเข้าชม

 

      2.4 แบรนด์ขายดีของร้านค้า

Thai_pic17.png

แบรด์ขายดีของร้านค้า หรือ My top brands

 

Thai_pic18.png

ที่ปุ่ม export ผู้ขายสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้

ด้านขวามือจะมี % ของ ยอดเข้าชมโดยการแยกตามแบรนด์ของสินค้า  % สินค้าที่มีการขายโดยการแยกตามแบรนด์ของสินค้า และ % ของยอดขายโดยการแยกตามแบรนด์ของสินค้า ตามลำดับ

 

Thai_pic19.png

ด้านล่างจะเป็นตารางแบรนด์สินค้าของร้านค้าที่ทำผลงานได้ดีในด้านต่างๆ เช่น ยอดขาย จำนวนคำสั่งซื้อ ยอดเข้าขม  %การซื้อต่อการเข้าชม และจำนวนสินค้าแต่ละแบรนด์

 

      2.5 หมวดหมู่สินค้าขายดีของร้านค้า

Thai_pic21.png

หมวดหมู่สินค้าขายดีของร้านค้า หรือ My top categories

Thai_pic22.png

เช่นกันเมนูแบรนด์สินค้า

ที่ปุ่ม export ผู้ขายสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้

ด้านขวามือจะมี % ยอดเข้าชมโดยการแยกตามหมวดหมู่ของสินค้า % ของสินค้าที่มีการขายโดยการแยกตามหมวดหมู่ของสินค้า และ % ของยอดขายโดยการแยกตามหมวดหมู่ของสินค้า ตามลำดับ

Thai_pic23.png

 

 

3) คำถามที่พบบ่อย

1. อะไรคือจุดสำคัญที่ร้านค้าควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ?

ยอดขาย, จำนวนคำสั่งซื้อ และจำนวนรายการสินค้าที่ขายคือจุดสำคุญที่จะทำให้ร้านค้าเข้าใจว่าธุรกิจของร้านค้าเป็นอย่างไร และสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจของร้านค้าเติบโตได้คือจำนวนยอดเข้าชม, อัตราการซื้อสินค้าต่อยอดเข้าชมและจำนวนเฉลี่ยในการสั่งซื้อแต่ละครั้งของลูกค้า

2. ร้านค้าจะเพิ่มจำนวนยอดเข้าชมได้อย่างไร?

เพิ่มจำนวนการเข้าชมที่หน้าสินค้าของร้านค้า!

  • ทำการเพิ่มสินค้าที่ดีที่สุดในแคมเปญที่ลาซาด้าจัดขึ้น
  • เพิ่มลูกค้าจากแคมเปญการตลาดของร้านค้าเองโดยให้ลิงค์ไปยังหน้าสินค้าของร้านค้าบนเว็บไซต์ลาซาด้า
  • ทำการตลาดาดบนเฟสบุ๊คหรือโฆษณากับทางกูเกิ้ล
  • เพิ่มการเข้าชมจากหน้าเว็บไซต์ของร้านค้าโดยให้ลิงค์ไปยังหน้าสินค้าของร้านค้าบนเว็บไซต์ลาซาด้า

3. ร้านค้าจะเพิ่มอัตราการซื้อสินค้าของลูกค้าได้อย่างไร?

ปรับปรุงรายละเอียดต่างๆของตัวสินค้า!

  • ปรับลดราคาสินค้าเพื่อทำให้ลูกค้าเห็นว่าราคาสินค้าของทางร้านค้าเป็นสินค้าที่ราคาดีที่สุดในตลาด
  • เพิ่มรูปภาพสินค้าที่มีคุณภาพ; ควรมีรูปภาพสินค้าอย่างน้อย 4 รูปใน 1 รายการสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเห็นมุมต่างๆของตัวสินค้า
  • ทำการครีเอทรายละเอียดเนื้อหาสินค้าให้ดูน่าสนใจโดยการเพิ่มรูปภาพหรือคลิปวิดีโอลงไป

4. ร้านค้าจะเพิ่มจำนวนค่าเฉลี่ยในการสั่งซื้อต่อครั้งของลูกค้าได้อย่างไร?

ร้านค้าควรให้ความสนใจในส่วนของยอดเข้าชมและอัตราการซื้อสินค้าของลูกค้าเพื่อทำให้ธุรกิจของร้านค้าเติบโตขึ้นร้านค้าสามารถทำโปรโมชั่นของตัวสินค้าเช่นการจัดแพ็คหรือจัดเซ็ตสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนค่าเฉลี่ยในการสั่งซื้อต่อครั้งของลูกค้าได้

5. อะไรคือสิ่งสำคุญที่ร้านค้าควรทำ?

ปรับปรุงและหมั่นตรวจเช็คสต๊อค, ราคาหรือรายละเอียดเนื้อหาของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าขายดีของทางร้านค้า

6. ค่าเงินที่แสดงในรายงานเป็นค่าเงินสกุลใด?

สกุลเงินบาท

7. ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถหาได้จากที่ไหน?

ร้านค้าสามารถเขียนความคิดเห็นได้ที่กล่องรับความคิดเห็นที่อยู่ด้านล่างของเพจ

 

 ปล. ท่านสามารถดาวน์โหลดสไลด์ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์