เครื่องมือในการดูแลคำสั่งซื้อระหว่างการดำเนินการ (Pending Order Limitation)

Seller Support Desk

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ทางลาซาด้าจะยกเลิกระบบ Pending Order Limit 

POL ทำงานอย่างไร

          หลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อเข้ามา สถานะของคำสั่งซื้อนั้นจะถูกแสดงเป็น”คำสั่งซื้อระหว่างการดำเนินการ” (Pending order) หากมีจำนวนออเดอร์ที่คงค้างอยู่ในสถานะระหว่างการดำเนินการมากกว่าค่าที่กำหนด สินค้าของท่านจะถูกปิดชั่วคราวจากหน้าเว็บไซต์ลาซาด้า จนกว่าออเดอร์ที่ค้างจะถูกเปลี่ยนเป็น “พร้อมสำหรับการจัดส่ง (Ready to ship)”  

รู้ได้อย่างไรว่าค่า POL เป็นเท่าไหร่

ค่า POL สามารถดูได้จากหน้า Seller center ตามภาพด้านล่าง และตามปกติแล้วค่า POL จะอยู่ที่ประมาณ 3 เท่าของ ยอดคำสั่งซื้อเฉลี่ยรายวัน

ค่า POL Reactivation Limit คือ จุดที่จำนวนคำสั่งซื้อที่คงค้างต้องต่ำกว่าค่าที่กำหนด เพื่อให้สินค้ากลับมาแสดงเป็นปกติบนหน้าเว็บไซต์ฯอีกครั้ง และเพื่อให้ท่านสามารถรับคำสั่งซื้อใหม่ในระบบได้เพิ่ม

ร้านค้าควรทำอย่างไร?

ทางร้านควรเร่งจัดการคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการอยู่อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบจำนวน POL และ POL reactivation อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความราบรื่นในการจัดการสินค้า เพื่อป้องกันการเสียโอกาสทางการขาย และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์