บริการถ่ายภาพโดยลาซาด้า

Seller Support Desk

 1. บริการถ่ายภาพโดยลาซาด้า คืออะไร
  บริการถ่ายภาพแบบมืออาชีพเพื่อให้ได้รูปภาพสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มคุณภาพให้กับรูปภาพของคุณ ทำให้รูปภาพของสินค้าคุณเป็นที่ดึงดูดมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
 2. บริการนี้มีประโยชน์อย่างไร
  คู่ค้าทุกท่านที่ต้องการมีรูปภาพสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ติดปัญหาในการแก้ไขรูปภาพอีกต่อไป ได้รูปภาพที่มีคุณภาพจากทุกมุมมองยอดขายเพิ่มขึ้น
 3. การใช้บริการถ่ายภาพต้องนำสินค้าไปถ่ายรูปที่ไหน
  ท่านสามารถใช้บริการถ่ายภาพได้ 2 แห่ง คือ

1) โฟโต้สตูดิโอ @ ออฟฟิศลาซาด้า
ชั้น 29 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ 689 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Partner Support 02-018-0200 , ศุภณัฐ พุ่มมณี (บอส) 097-270-4592

 

2) โฟโต้สตูดิโอ @ คลังสินค้าลาซาด้า
W 5/2 ชั้น 2 เลขที่ 172/2 หมู่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พงษ์สุข เล็กมี (อั้ม) 097-283-2717

 

 

 1. ประเภทของบริการถ่ายภาพ

 

 

1) โฟโต้สตูดิโอ @ ออฟฟิศลาซาด้า 2 แบบ
แบบที่ 1 : SELF-SERVICE @ LAZADA OFFICE

บริการพื้นที่สตูดิโอสำหรับร้านค้าเพื่อถ่ายรูปด้วยตนเอง โดยร้านค้าสามารถนำสินค้ามาถ่ายภาพที่ออฟฟิตลาซาด้าและรูปกลับได้ทันที (โดยไม่คิดค่าบริการ)

สิ่งที่จะได้รับ
- ร้านค้าจะได้รับไฟล์รูปภาพสินค้าที่ร้านค้าถ่ายได้ทำการถ่ายเองทั้งหมด
- ไฟล์รูปภาพที่ร้านค้าได้รับจะไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้น

วิธีการจอง
- ไปที่ Lazada University > ช่องทางการให้บริการ > บริการถ่ายภาพ> Self Service (insert link= https://www.lazada.com/sellercenter/th/service-providers/self-service/ )
*กรุณาจองล่วงหน้า 7 วัน (ร้านค้าสามารถตรวจสอบช่วงเวลาการจองได้ที่หน้าเว็บไซต์)

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
แฟลชไดรฟ์ *ขนาดที่แนะนำ 8-16 GB หรือขั้นต่ำ 2 GB

เวลาที่ให้บริการ

 

เงื่อนไขสำหรับบริการ SELF SERVICE @ LAZADA OFFICE
-  สินค้าที่ท่านนำมาจะต้องมีขนาดไม่เกิน ยาว 30 x ลึก 20 x สูง 30 เซนติเมตร และ น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ซึ่งหากสินค้ามีขนาดเกินกว่าที่กำหนด ลาซาด้ามีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการถ่ายภาพสำหรับสินค้านั้น ไม่เกิน 10 SKU
-   ขอความร่วมมือจากท่านในการรักษาเวลา และเมื่อสิ้นระยะเวลาการให้บริการตามที่ได้ตกลงกัน แล้ว ลาซาด้าจะไม่สามารถขยายเวลาการให้บริการแก่ท่านได้ทุกกรณี

 

แบบที่ 2 : PHOTO BY LAZADA @ LAZADA OFFICE
บริการพื้นที่สตูดิโอและช่างภาพมืออาชีพ สำหรับร้านค้าที่ต้องการนำสินค้า เข้ามาถ่ายที่ออฟฟิตลาซาด้า ราคา 30 บาท / SKU

 

สิ่งที่จะได้รับ 
- รูปภาพที่ถ่ายจากช่างภาพมืออาชีพจำนวน 4 รูป ภาพ/SKU (สูงสุด 10 SKUs)
- จัดแต่งรูปภาพให้เป็นสัดส่วน 1:1 แต่ไม่ผ่านการรีทัช ก่อนส่งให้ร้านค้า

วิธีการจอง
- ไปที่ Lazada University > ช่องทางการให้บริการ > บริการถ่ายภาพ > Photo by Lazada (insert link= https://www.lazada.com/sellercenter/th/service-providers/photo-by-lazada/ )
*กรุณาจองล่วงหน้า 7 วัน (ร้านค้าสามารถตรวจสอบช่วงเวลาการจองได้ที่หน้าเว็บไซต์)

เวลาที่ให้บริการ

เงื่อนไขสำหรับบริการ - PHOTO BY LAZADA @ LAZADA OFFICE
- สินค้าที่ท่านนำมาจะต้องมีขนาดไม่เกิน ยาว 30 x ลึก 20 x สูง 30 เซนติเมตร ซึ่งหากสินค้ามีขนาดเกินกว่าที่กำหนด ลาซาด้ามีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการถ่ายภาพสำหรับสินค้านั้น
- ในกรณีที่ใช้บริการถ่ายรูปสินค้าโดยลาซาด้า เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของภาพถ่าย ลาซาด้าขอสงวนสิทธิในการให้บริการถ่ายภาพ ท่านละไม่เกิน 10 SKU ต่อชั่วโมง

- ขอความร่วมมือจากท่านในการรักษาเวลา และเมื่อสิ้นระยะเวลาการให้บริการตามที่ได้ตกลงกันแล้ว ลาซาด้าจะไม่สามารถขยายเวลาการให้บริการแก่ท่านได้ทุกกรณี

การตรวจสอบภาพถ่าย
- ตรวจสอบจากภาพจริงที่ถ่ายหลังจากการถ่ายภาพเสร็จสิ้น

2) โฟโต้สตูดิโอ @ คลังสินค้าลาซาด้า 2 แบบ

แบบที่ 1 : STANDRED SERVICE @ WAREHOUSE

บริการพื้นที่สตูดิโอและช่างภาพมืออาชีพ สำหรับร้านค้าที่ต้องการนำสินค้า เข้ามาถ่ายที่ Warehouse Lazada ราคา 40 บาท / SKU

 

สิ่งที่จะได้รับ
- รูปภาพสินค้า 3 รูปภาพ / SKU
- คุณภาพรีทัชทั่วไป , ปรับเป็นพื้นหลังสีขาว , สีของสินค้าอาจผิดเพี้ยนจากสินค้าจริงเล็กน้อย , ไม่มีการปรับแต่งพื้นผิว และรูปทรงของสินค้า
- ขนาดรูปภาพ 1000 * 1000

วิธีการจอง  
- ไปที่ Lazada University > ช่องทางการให้บริการ > บริการถ่ายภาพ > Standard Service (insert link= https://www.lazada.com/sellercenter/th/service-providers/standard-service/ )

 *กรุณาจองล่วงหน้า 7 วัน
เวลาที่ให้บริการ  - ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 9:00 – 18:00

เงื่อนไขสำหรับบริการ
- จำนวนสินค้าที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มจำเป็นต้องตรงกับจำนวนสินค้าจริงที่สตูดิโอของลาซาด้าได้รับ ถ้าหากจำนวนสินค้าตัวอย่างไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ทีมงานจะทำการส่งสินค้าตัวอย่างกลับไปยังร้านค้า โดยที่ร้านค้าจะไม่ได้รับบริการใดๆทั้งสิ้น
แบบฟอร์มสินค้า (insert link= https://app.box.com/v/Rrequestform-Lazadaoffice )

 

 

หมายเหตุ
- หากร้านค้าไม่สามารถนำส่งสินค้าตัวอย่างด้วยตัวเองได้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านนำสินค้าตัวอย่าง ส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งของเอกชน เนื่องจากสินค้าที่ส่งผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะนำสินค้าไปส่งยังแผนกรีเทิร์นสินค้า ซึ่งอาจทำให้สินค้าของท่านเกิดความสูญหาย หรือล่าช้า ระหว่างการจัดส่ง
แบบฟอร์มจ่าหน้าถึงสตูดิโอ (insert link= https://app.box.com/s/i78zw4gso25ym9f7ymj8g6r8hmbe6z5r)

 

 1. ต้องจองล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการหรือไม่
  การใช้บริการถ่ายภาพต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้ารับบริการ

วิธีการจอง
ไปที่ Lazada University > ช่องทางการให้บริการ > บริการถ่ายภาพ (insert link = https://www.lazada.com/sellercenter/th/services-marketplace/photoshoot-by-lazada/ )

 1. ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

เงื่อนไขสำหรับบริการ Self Service @ LAZADA OFFICE
-  สินค้าที่ท่านนำมาจะต้องมีขนาดไม่เกิน ยาว 30 x ลึก 20 x สูง 30 เซนติเมตร และ น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ซึ่งหากสินค้ามีขนาดเกินกว่าที่กำหนด ลาซาด้ามีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการถ่ายภาพสำหรับสินค้านั้น ไม่เกิน 10 SKU

เงื่อนไขสำหรับบริการ - PHOTO BY LAZADA @ LAZADA OFFICE
- สินค้าที่ท่านนำมาจะต้องมีขนาดไม่เกิน ยาว 30 x ลึก 20 x สูง 30 เซนติเมตร ซึ่งหากสินค้ามีขนาดเกินกว่าที่กำหนด ลาซาด้ามีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการถ่ายภาพสำหรับสินค้านั้น
- ในกรณีที่ใช้บริการถ่ายรูปสินค้าโดยลาซาด้า เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของภาพถ่าย ลาซาด้าขอสงวนสิทธิในการให้บริการถ่ายภาพ ท่านละไม่เกิน 10 SKU ต่อชั่วโมง
- ขอความร่วมมือจากท่านในการรักษาเวลา และเมื่อสิ้นระยะเวลาการให้บริการตามที่ได้ตกลงกันแล้ว ลาซาด้าจะไม่สามารถขยายเวลาการให้บริการแก่ท่านได้ทุกกรณี

 1. ถ่ายภาพด้วยตัวเอง ถ่ายได้ครั้งล่ะกี่ SKU (Self Service @ LAZADA OFFICE)
  การถ่ายภาพด้วยตัวเองที่ ออฟฟิตลาซาด้า (Self Service @ LAZADA OFFICE) นั้น สามารถถ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
Lazada University > ช่องทางการให้บริการ > บริการถ่ายภาพ (insert link = https://www.lazada.com/sellercenter/th/services-marketplace/photoshoot-by-lazada/ )

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์