ฉันถูกคิดค่าปรับการคืนสินค้าโดยไม่ใช่ความผิดของฉัน

Seller Support Desk

หากท่านพบว่า ลาซาด้าฯเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปรับ 300 บาท จากลาซาาด้าโดยมีสาเหตุการคืนสินค้าจากลูกค้าดังนี้ด้วยเหตุผลที่ลูกค้าคืนสินค้าด้วยสาเหตุ;

1.) สินค้าผิด (เช่น ผิดสี, ผิดแบบ, ผิดรุ่น,ไม่ตรงตามหน้าเว็บไซต์, ของแถมผิด)
2.) สินค้าถูกใช้งานแล้ว (เช่น บรรจุภัณฑ์สินค้าไม่สมบูรณ์, กล่อง/ซีลพลาสติกถูกแกะ, สินค้ามือสอง)
3.) สินค้าหมดอายุแล้วหรือใกล้หมดอายุ (เช่น สินค้าของร้านค้าต้องเหลืออายุการใช้งานก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 150 วัน
4.) ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบ (เช่น ลูกค้าไม่ได้รับของแถม, ไม่ได้รับชิ้นส่วนครบถ้วน)

ซึ่งสาเหตุข้างค้นเป็นสาเหตุที่ลูกค้าแจ้งคืนสินค้าผ่านลาซาด้า หากสินค้าที่ร้านค้าถูกเรียกเก็บค่าปรับไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าแจ้งร้านค้าสามารถกรอก "แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับสินค้าตีคืน (Return Claim Form"เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ค่ะ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าปรับที่ถูกเรียกเก็บ โปรดติดต่อแผนกคู่ค้าสัมพันธ์ของลาซาด้าที่เบอร์โทรศัพท์ (+66) 2-0180-200
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 -18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยไม่แจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์