รูปภาพแสดงสินค้าห่อหุ้มอยู่ในบรรจุภัณฑ์ โปรดอัพโหลดภาพของสินค้าใหม่โดยไม่มีบรรจุภัณฑ์

Seller Support Desk

คำจำกัดความ:

รูปภาพหลักที่ใช้ในการสร้างรหัส SKU สินค้าแสดงให้เห็นว่าสินค้าถูกบรรจุอยู่ในหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ โปรดใส่รูปภาพที่แสดงภาพสินค้าขายจริงมาด้วย

 คำแนะนำ:

โปรดทราบว่ากฏนี้ปรับใช้กับรูปภาพหลักของตัวสินค้าของคุณเท่านั้น โดยคุณสามารถใส่รูปภาพกล่อง/บรรจุภัณฑ์ในแบบเป็นแผงสำเร็จรูปมาก็ได้

 

โดยคุณอาจจะใช้รูปภาพของสินค้ากับหีบห่อใสที่เห็นด้านในชัดเจนตราบเท่าที่ตัวบรรจุภัณฑ์ไม่ปิดบังรูปลักษณ์ของสินค้าชิ้นนั้นๆ

 

 

ข้อแนะนำ:

ตัวอย่างรูปภาพที่ผ่านการอนุมัติ

 ตัวอย่างรูปภาพที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful