ขอบรูปภาพของตัวสินค้าไม่เรียบเนียน (เช่นมีรอยหยักหรือพิกเซลแตก) โปรดใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพฟรีเช่น Fotofuse หรือ GIMP ในการรีทัชรูปภาพสินค้าของคุณ

Seller Support Desk

ความหมาย

  •  ขอบรูปภาพของตัวสินค้าไม่ได้รับการรีทัชที่ดีพอทำให้มีรอยหยักและเป็นรอยคล้ายฟันปลา

ข้อแนะนำ

  • ข้อสำคัญ: โปรดจำไว้เสมอว่าสิ่งที่ได้กล่าวไปใช้กับรูปภาพแรกเท่านั้น.

  • รูปภาพของตัวสินค้าควรผ่านการรีทัชมาอย่างดีและขอบรูปภาพของตัวสินค้าควรออกมาเรียบเนียน โปรดใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ เช่น Pixlr Editor หรือ GNU Image Manipulation Program (GIMP) ในการรีทัชรูปภาพสินค้าของคุณเพื่อให้สินค้าออกมาสวยงาม

 

ข้อแนะนำ

ไม่ให้อนุญาตให้ใช้สินค้าที่มีขอบรูปภาพที่ไม่ได้รับการรีทัชที่ดีพอซึ่งทำให้มีรอยหยักและเป็นรอยคล้ายฟันปลา

ตัวอย่างของการอนุมัติ

ตัวอย่างของการปฏิเสธการอนุมัติ

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful