FBL General Knowledge

Seller Support Desk

 

วัตถุประสงค์หลักของ FBL (Fulfillment by Lazada)

- ลูกค้าได้รับสินค้าเร็วขึ้นกว่ากำหนด 1-2 วัน เนื่องจากสินค้าจะถูกจัดส่งจากคลัง Lazada โดยตรง ซึ่งมีรถรอจัดส่งตลอดเวลาทำการ 
- ลดปัญหาการขาดสต็อคของร้านค้า เนื่องจาก ลาซาด้าเป็นผู้ดูแลสต็อคให้ร้านค้าเมื่อสินค้าใกล้จะหมด ลาซาด้าจะแจ้งร้านค้าเพื่อเติมสต็อคทันทีพร้อมทั้งนับจำนวนสินค้าในคลังสินค้าทุกๆ 15 วัน
- บรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ส่งจะต้องเป็นกล่องของ Lazada เท่านั้น

 

FBL ช่วยร้านค้ายังไง?

 

สินค้าประเภทไหนที่สามารถใช้บริการ FBL ได้ ?

- สินค้าที่หนักน้อยกว่า 20 kg.
- สินค้าที่มีความยาวไม่เกิน 1 เมตร
- สินค้าที่ทางร้านค้าขายได้ อย่างน้อย 15 ชิ้น ภายใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ขั้นตอนรับสินค้าขาเข้าคลังลาซาด้า

พนักงานลาซาด้าที่ Warehouse จะทำการตรวจสอบเอกสารและความถูกต้อง ซึ่งหีบห่อแต่ละชิ้นจะต้องมีรายละเอียดดังนี้

- เอกสารส่งสินค้า
- ใบ PO (ทุกกล่องจะต้องระบุ)
- Seller Name
- Seller ID
- PO number
- Product quantity
- Box number (1,2,..)

ในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า หากมีสินค้าที่ไม่ผ่านน้อยกว่า 10% สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกเก็บเข้าคลัง

หากมีสินค้ามากกว่า 10% ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากเจ้าหน้าที่หรือรายละเอียดข้างต้นไม่สมบูรณ์ ร้านค้าจะต้องนำสินค้าทั้งหมดกลับไปด้วยตนเอง

 

เงื่อนไขการส่งของ

1.) ถ้าเป็นสินค้าที่มากกว่า 1 ชิ้น (sku เดียวกัน), สินค้าจะต้องถูกรวมมาด้วยกันแล้ว
2.) สินค้าทุกชิ้นต้องถูกบรรจุใน แพ็คเกจ แยกกัน. ถุงพลาสติกเป็นอย่างต่ำเพื่อป้องกันฝุ่นหรือ ความเสียหายจากการติดสติกเกอร์

 

สิ่งที่ร้านค้าควรรู้ ในการใช้ FBL

- ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากสินค้าเกิดความเสียหาย มีตำหนิ ถูกโจรกรรม หรือสินค้าสูญหาย (ในกรณีที่ร้านค้าผิด)
- ร้านค้าจะต้องเป็นผุ้ส่งสินค้าไปที่คลังลาซาด้าด้วยตนเอง
- ร้านค้าจะต้องเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีและส่งให้แก่ลูกค้าโดยตรง
- ร้านค้าจะไม่มี OVL

 

สินค้าที่ต้องจัดส่งพื้นที่ห่างไกล

หากมีสินค้าที่จะต้องจัดส่งในพื้นที่ห่างไกล

ไปรษณีย์ไทยจะเป็นผู้เข้ามารับสินค้าจากคลังสินค้าของ Lazada เอง
ร้านค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีที่ต้องส่งในพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากไปรษณีย์ไทยไม่คิดค่าขนส่งเพิ่มเติมด้วยเงื่อนไขนี้อยู่แล้ว

การเก็บรักษาสินค้า 

หากสินค้าเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ระหว่างการเก็บรักษา  *** ลาซาด้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ ***

ลาซาด้าจะไม่รับผิดชอบ หากเป็นความผิดของ ร้านค้า ตัวสินค้า และ บริษัทขนส่งอื่น (บุคคลที่ 3) ที่ไม่ใช่คลังลาซาด้า 

 

รายงานบัญชี

ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 รอบต่อเดือน (ตามปกติ)

  • ไฟล์ข้อมูลจะถูกส่งให้ร้านค้าเพื่ออธิบายการคิดเงินของ FBL
  • ค่าใช้จ่าย FBL จะอยุ่ใน Other Fee บน Seller Center 

และเนื่องจากใน Other fee มีรายละเอียดของข้อมูลด้านอื่นอยู่ด้วย หากร้านค้าต้องการทราบว่ารายละเอียดใดเป็นรายละเอียด FBL ร้านค้าสามารถตรวจสอบได้จาก Transaction overview และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ออกมาได้ด้วย

ค่าธรรมเนียม FBL

1.) ค่ารักษาสินค้า 45 บาท ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร --- ( Inbound fee)
2.) เก็บค่าธรรมเนียมการส่ง 5 บาท ต่อ คำสั่งซื้อ ค่ากล่อง--- (Order fee)
3.) ค่าธรรมเนียมสินค้ารายชิ้น --- (Item fee)
 

- ยาวไม่เกิน 20 ซม.
หนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม
*** 9 บาท ต่อชิ้น ***

- ยาวกว่า 20 ซม. แต่ไม่เกิน 60 ซม.
หนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม
*** 13 บาท ต่อชิ้น ***

- ยาวกว่า 60 ซม. แต่ไม่เกิน 100 ซม.
หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
*** 25 บาท ต่อชิ้น ***

 

การขอสินค้าคืนจากคลังสินค้า

ค่าบริการขอคืนสินค้าจากคลังลาซาด้าจะถูกคิดต่อจำนวนสินค้าที่ขอคืน

  • ค่าบริการต่อสินค้า – 4 บาท

ทำไมต้องคิดค่าขอสินค้าคืน? เพราะคลังลาซาด้าจำเป็นต้องมีทีมจัดการสินค้าเหล่านี้เช่นกัน

ตัวอย่าง : ร้านค้าต้องการสินค้า A คืนจำนวน 100 ชิ้น, ลาซาด้าจะคิดค่าบริการ 400 บาท

 

 

ส่วนลดต่างๆที่ร้านค้าจะได้รับ เมื่อใช้บริการจัดส่งโดย FBL

ร้านค้าที่จะสามารถรับส่วนลดคือร้านค้าที่มี ยอดขายสินค้าจาก FBL ต่อเดือนดังนี้

1.) จัดส่งด้วย FBL มากกว่า 250 ชิ้น ใน 2 สัปดาห์ >> ลด 10% จากค่าธรรมเนียมรายชิ้นปกติ
2.) จัดส่งด้วย FBL มากกว่า 500 ชิ้น ใน 2 สัปดาห์ >> ลด 20% จากค่าธรรมเนียมรายชิ้นปกติ
3.) จัดส่งด้วย FBLมากกว่า 1000 ชิ้น ใน 2 สัปดาห์ >> ลด 30% จากค่าธรรมเนียมรายชิ้นปกติ

 

ในกรณีที่ลูกค้าปฎิเสธการรับสินค้า Fail Delivery

- หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า สินค้าและกล่องบรรจุภัณฑ์มีสภาพสมบูรณ์ สินค้าจะถูก Re-run เพื่อเข้า stock (inventory)และนำสินค้ามาขายใหม่อีกครั้ง
- หากตรวจสอบพบว่า กล่องสินค้าขาด (กล่องบรรจุภัณฑ์) สินค้าจะถูกส่งคืนร้านค้า และหากร้านค้าต้องการติดต่อหรือแจ้งดำเนินการใดๆ ร้านค้าสามารถกรอกแบบฟอร์มหรือติดต่อ PSC เพื่อขอดำเนินเรื่องได้ตามปกติ

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful