รูปภาพสินค้าไม่ตรงกับชื่อ, รายละเอียด, และ/หรือคุณสมบัติที่ระบุไว้ โปรดแก้ไขชื่อ รายละเอียด และ/หรือคุณสมบัติของตัวสินค้า หรือ ใช้รูปภาพใหม่ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้ระบุไว้

Seller Support Desk

ความหมาย

 • รูปภาพสินค้าไม่ตรงกับชื่อ, รายละเอียด, และ/หรือคุณสมบัติของสินค้าที่ระบุไว้ 

  โปรดปฎิบัติตามดังนี้

  1.) แก้ไขชื่อ, รายละเอียด, และ/หรือคุณสมบัติของตัวสินค้า หรือ

  2.) ใช้รูปภาพใหม่ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้ระบุไว้

ข้อแนะนำ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวสินค้านั้นตรงไปตามชื่อ, รายละเอียด, และ/หรือคุณสมบัติที่ระบุไว้

  รายละเอียดของสินค้าที่ระบุไว้นั้นต้องตรงไปตามตัวสินค้า

  รายละเอียดของสินค้าที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ลูกค้าเกิดความสับสนเกี่ยวกับตัวสินค้าที่ลูกค้าได้รับส่งผลให้เกิดการคืนสินค้าในภายหลัง

ตัวอย่างของสินค้าที่ผ่านการอนุมัติ

ตัวอย่างของสินค้าที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful