รูปภาพหยาบ โปรดแก้ไขคุณภาพของรูปภาพหรือใช้รูปภาพใหม่

Seller Support Desk

ความหมาย

  • รูปภาพของสินค้าแตกเป็นเม็ดทรายเนื่องจากภาพมีคุณภาพต่ำและไม่คมชัด

ข้อแนะนำ

  • ข้อสำคัญ :โปรดจำไว้เสมอว่าสิ่งที่ได้กล่าวไปใช้กับรูปภาพแรกเท่านั้น

  • รูปภาพต้องคมชัดและมีแสงสว่างเพียงพอ ข้อความบนตัวสินค้าต้องสามารถอ่านได้ และภาพต้องไม่แตกเป็นเม็ดทราย

 

ขั้นตอนในการระบุคุณภาพของรูปภาพ:


ความแตกต่างระหว่างขนาดของไฟล์รูปภาพและความละเอียดของภาพ

 

ตัวอย่างของการอนุมัติ

ตัวอย่างของการปฏิเสธการอนุมัติ

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful