รูปภาพเบลอ โปรดแก้ไขคุณภาพของรูปภาพหรือใช้รูปภาพใหม่

Seller Support Desk

ความหมาย

  • รูปภาพเบลอและไม่ชัดเจน เราแนะนำให้ใช้ไฟล์ที่มีความละเอียดตั้งแต่ 850 x 850 พิกเซลขึ้นไปและควรมีขนาดไฟล์อย่างต่ำ 80kb โปรดแก้ไขคุณภาพของรูปภาพหรือใช้รูปภาพใหม่

ข้อแนะนำ

  • รูปภาพที่ให้มาไม่ได้โฟกัสไปที่ตัวสินค้า ข้อความบนตัวสินค้าต้องสามารถอ่านได้ และภาพต้องไม่แตกเป็นเม็ดทราย

ข้อแนะนำ

ขั้นตอนในการระบุคุณภาพของรูปภาพ:


ความแตกต่างระหว่างขนาดของไฟล์รูปภาพและความละเอียดของภาพ

 

ตัวอย่างของการอนุมัติ

ตัวอย่างของการปฏิเสธการอนุมัติ

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful