สัญญา/Contract FBL Appendix Agreement_Latest Update 9June2016

Seller Support Desk

    จุดประสงค์ 

เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสัญญา MP โดยมีการแสดงรายละเอียดของกระบวนการที่ถูกเปลี่ยนแปลงและสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลง

ขั้นที่ 1 (วันอังคาร/วันพุธที่ 20/21 ตุลาคม): CM/VM/VA/VI/VPM/PSC และทีม Finance เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสัญญา MP

ขั้นที่ 2 (วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม): สัญญาใหม่จะถูกบังคับใช้กับร้านค้า MP ใหม่ทุกร้าน ส่วนร้านค้าเดิมทั้งหมดจะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน SC ในวันนั้น โดยร้านค้าเดิมจะมีเวลา 30 วันในยอมรับการเปลี่ยนแปลง สัญญาใหม่จะถูกบังคับใช้กับร้านค้า MP ทั้งหมดในวันที่ 26พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ขั้นที่ 3 (วันอังคารที่ 27 ตุลาคม): ทีม  KAM/VPM จะทำการแจ้งให้ร้านค้าที่อยู่ในรายชื่อ Top 200 Sellers เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้

         เนื้อหา

สัญญาภาคผนวกเพื่อการบริการเติมเต็มสินค้าโดยลาซาด้า(FBL Appendix Agreement) ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 คำสั่งซื้อ

บทที่ 2 การส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าของลาซาด้า

บทที่ 3 ขั้นตอนมาตรฐานในการดำเนินการขาเข้า

บทที่ 4 ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ FBL

บทที่ 5 การเก็บรักษา

บทที่ 6 ใบกำกับภาษีอย่างเป็นทางการ

บทที่ 7 การส่งคืน FBL

บทที่ 8 การวางระบบ 

รายละเอียดสัญญาภาคผนวกเพื่อการบริการเติมเต็มสินค้าโดยลาซาด้าเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่าง

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful