รูปภาพแสดงให้เห็นเพียงแค่บางส่วนของตัวสินค้า โปรดใช้รูปภาพใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงตัวสินค้าทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้อง

Seller Support Desk

ความหมาย

  • รูปภาพของสินค้าหลักถูกตัดหรือขาดหายไป รูปภาพไม่ได้แสดงให้เห็นตัวสินค้าทั้งหมด

ข้อแนะนำ

  • รูปภาพของสินค้าที่แสดงให้เห็นตัวสินค้าทั้งหมดจะถูกวางไว้ในเฟรมของรูปภาพ การใช้รูปภาพของสินค้าที่แสดงให้เห็นตัวสินค้าทั้งหมดจะทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินเลือกซื้อสินค้าได้ดีขึ้น

    สิ่งสำคัญ: โปรดจำไว้เสมอว่าสิ่งที่ได้กล่าวไปใช้กับรูปภาพแรกเท่านั้น

ตัวอย่างของสินค้าที่ผ่านการอนุมัติ

ตัวอย่างของสินค้าที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful