ขอบรูปภาพของตัวสินค้าไม่เรียบเนียน (เช่นมีรอยหยักหรือพิกเซลแตก) โปรดใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพฟรีเช่น Pixlr Editor หรือ GNU Image Manipulation Program (GIMP) ในการรีทัชรูปภาพสินค้าของคุณ

Seller Support Desk

ความหมาย

  • ขอบรูปภาพของตัวสินค้าไม่ได้รับการรีทัชที่ดีพอทำให้มีรอยหยักและเป็นรอยคล้ายฟันปลา

ข้อแนะนำ

  • รูปภาพของตัวสินค้าควรได้รับการรีทัชที่ดีพอและขอบรูปภาพของตัวสินค้าควรได้รับการพิถีพิถันเป็นพิเศษ โปรดใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพฟรีเช่น Pixlr Editor หรือ GNU Image Manipulation Program (GIMP) ในการรีทัชรูปภาพสินค้าของคุณเพื่อทำให้รูปทรงของสินค้าออกมาดีที่สุด

    สิ่งสำคัญ: โปรดจำไว้เสมอว่าสิ่งที่ได้กล่าวไปใช้กับรูปภาพแรกเท่านั้น

ตัวอย่างของสินค้าที่ผ่านการอนุมัติ

ตัวอย่างของสินค้าที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful