โปรดระบุรายละเอียดการรับประกัน

Seller Support Desk

ความหมาย

  • สินค้าไม่มีรายละเอียดการรับประกัน โปรดอัพเดทรายละเอียดการรับประกันเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

ข้อแนะนำ

  • เพื่อประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ดีที่สุด โปรดตรวจสอบว่าประเภทของการรับประกันและระยะเวลาการรับประกันของสินค้าที่ถูกอัพโหลดนั้นถูกต้องเพื่อลดอัตราการร้องเรียนจากลูกค้าและอัตราการคืนสินค้า

วิธีการ

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful