รูปภาพของคุณต้องมีเพียงภาพสินค้าจริงและ/หรือภาพบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเท่านั้น โปรดลบลายน้ำ, ข้อความ, หรือโลโก้ที่ติดอยู่บนรูปภาพออก โลโก้อนุญาตเฉพาะที่พิมพ์ไว้บนตัวบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเท่านั้น

Seller Support Desk

ความหมาย

  • รูปภาพของสินค้ามีลายน้ำ, ข้อความ, หรือโลโก้ติดอยู่

ข้อแนะนำ

  • โปรดระงับการใช้รูปภาพของสินค้ารูปภาพแรกที่มีลายน้ำ, ข้อความ, หรือโลโก้ติดอยู่ ให้ใช้รูปภาพที่ไม่มีลายน้ำ, ข้อความ, หรือโลโก้ติดอยู่ โดยคุณสามารถใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพฟรีเช่น Pixlr Editor หรือ GNU Image Manipulation Program (GIMP) ในการรีทัชรูปภาพสินค้าของคุณได้

    สิ่งสำคัญ: โปรดจำไว้เสมอว่าสิ่งที่ได้กล่าวไปใช้กับรูปภาพแรกเท่านั้น

 

ตัวอย่างของสินค้าที่ผ่านการอนุมัติ

 

 

ตัวอย่างของสินค้าที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful